تعداد 496 مورد یافت شد

رو به قبله وضو می‏ گرفتند

امام هیچ‏گاه از ذکر خدا غافل ن ذکر خداوند بر زبان و قلب ایشان جاری بود. به طوری که هر روز نیایش همان روز را به جای می ‏آوردند. هنگام وضو گرفتن نیز ... همان روز را به جای می ‏آوردند. هنگام وضو گرفتن نیز مشغول نیایش بودند و حتی در بیمارستان که بستری بودند حتماً رو به ...

8 خرداد 1368

8:00 گزارش تیم پزشکی از بهبو جراحی معظم له و بهبود حال ایشان اعلام کردند. 12:00 مراسم نیایش و دعا در وزارت دفاع و اداره‌‌های تابعه آغاز شده ... سلامت امام(س) برای طول عمر ایشان دعا کردند. 19:00 مراسم نیایش به شکرانه سلامتی حضرت امام(س) در مسجد جامع بندر گز ... اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا مراسم دعا و نیایش برای سلامت امام امت در چندین شهر اروپایی از جمله ... رم درایتالیا و وین در اتریش برگزار شد. 22:00 در مراسم نیایشی که در خانه جانبازان شهر کلن آلمان غربی برگزار شد، ...

همراه با امام در مناجات/ 29

پرتال امام خمینی(س)؛ با سیرى ک و آله، صلّى اللَّه علیهم. (شرح چهل حدیث، ص: 76) منبع: نیایش نامه، به کوشش اسماعیل محمدی، ص 37 و ...

همراه با امام در مناجات/ 28

پرتال امام خمینی(س)؛ با سیرى ک تویى قادر و تواناى همه چیز. (شرح چهل حدیث، ص: 49) منبع: نیایش نامه، به کوشش اسماعیل محمدی، ص 39 و ...

همراه با امام در مناجات/ 25

پرتال امام خمینی(س): با سیرى ک به جاى خودشان بنشان. (صحیفه امام، ج‏12، ص: 56) منبع: نیایش نامه، به کوشش اسماعیل محمدی، ص 48-50 ...

همراه با امام در مناجات/ 24

پرتال امام خمینی(س): با سیرى ک برخوردار فرما. (صحیفه امام، ج‏20، ص: 326) منبع: نیایش نامه، به کوشش اسماعیل محمدی، ص و ...

همراه با امام در مناجات/ 23

پرتال امام خمینی(س): با سیرى ک بِعَدْلِک. (آداب الصلاة (آداب نماز)، مقدمه، ص: 12) منبع: نیایش نامه، به کوشش اسماعیل محمدی، ص ...

همراه با امام در مناجات/ 21

پرتال امام خمینی(س)؛ با سیرى را دوست دارد.» (بقره- 222). (شرح چهل حدیث، ص: 276) منبع: نیایش نامه، به کوشش اسماعیل محمدی، ص 37 و ...

همراه با امام در مناجات/ 18

پرتال امام خمینی(س)؛ با سیرى ک آراسته نما. (آداب الصلاة (آداب نماز)، متن، ص: 380) منبع: نیایش نامه، به کوشش اسماعیل محمدی، صص ...

صفحه 2 از 50 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >