تعداد 4 مورد یافت شد

رفراندوم تاسوعا و عاشورای 57، سند سقوط شاه

به دنبال بیانیه ها و بیانات شو هنرى کیسینجر، وزیر خارجۀ سابق امریکا در مصاحبه با مجلۀ نیوزویک، گفت: «آنچه که در ایران پیش مى آید، یک تراژدى براى ...

آغازین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی چگونه گذشت

پنج روز از پیروزی انقلاب اسلام او در این مصاحبه در پاسخ به این سؤال که «شاه در مصاحبه با نیوزویک در زمان ازهاری گفته بود که شما خودسرانه در اصفهان ...

چگونه محرم 57 بر عمق و وسعت انقلاب شدت بخشید؟

درگیریهای خونینی که در اولین ش انگلیسی دیلی تلگراف، خبرنگار نشریۀ جنبش امل، خبرنگار مجلۀ نیوزویک، مفسر لس آنجلس تایمز آمریکا از جملۀ اشخاصی هستند که ...

امام خطاب به یک شاعر: بهتر است براى پابرهنه ها شعر بگویید

این روزها (اوایل اسفند 57) مسا مثل نصیرى و سالارجاف اعدام شده اند، در مصاحبه اى با نیوزویک (کیهان 5/12/57) تأکید مى کند که هر چند او با اعدام ...