تعداد 79 مورد یافت شد

آغاز هفته دولت

مردم باید بفهمند که دولت چه کرده است برای مردم. این‏‎ ...

گزارش عملکردها

یکی از اموری که ممکن‏‎ ‎‏است گفته بشود این است که دولت برای ...

۱ اسفند ماه

بکوشید تا هر چه بیشتر نیرومند شوید در علم و عمل، و با اتکال ...

ادب مهرورزی با همسر

مرقوم شما پس از مدتها انتظار واصل شد. مثل اینکه شما از نجف ...

جنگ ایمان و رذالت

اینها از برکت خونهای پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، همۀ ...

ستم متجاوزان

ما انقلابمان را در جنگ به جهان‏‎ ‎‏صادر نموده ایم، ما ...

وحدت حلّال‏ مشکل مسلمین

مشکل عمده مسلمین همان دوری از اسلام و قرآن است؛ و اگر مسلمین ...

مطرح نبودن قضیه‏ شیعه و سنی

ما با مسلمین اهل تسنن یکی هستیم؛ واحد هستیم که مسلمان و ...

تساوی حقوق‏ شیعه و سنی‏

برادرهای سنی ما مثل ما هستند، با ما هیچ فرقی ندارند در حقوق؛ ...

احتراز از اختلاف

یک دسته از مسلمانان شیعه هستند و یک دسته ‏ای از مسلمانان‏ ...

صفحه 1 از 8 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8