تعداد 971 مورد یافت شد

نظر امام درباره اجازه صرف وجوه شرعیه برای خانواده زندانیان سیاسی

پرتال امام خمینی(س): در ۲۶ آبان ۱۳۵۰ حضرت امام در پاسخ به ...

امام خمینی به آقای سیدمحمدمهدی دستغیب اجازه اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای سیدمحمدمهدی دستغیب اجازه اخذ وجوه ...

امام خمینی به آقای سیدجواد خرمشاهی اجازة اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای سیدجواد خرمشاهی اجازة اخذ وجوه شرعیه ...

امام به آقای سید ابراهیم خالقی اجازة اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام به آقای سید ابراهیم خالقی اجازة اخذ وجوه شرعیه ...

امام خمینی به آقای عبدالله معصومی اجازة اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای عبدالله معصومی اجازة اخذ وجوه شرعیه ...

امام خمینی به آقای محمدحسن صلاح الدین، اجازه اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای محمدحسن صلاح الدین، اجازه اخذ وجوه شرعیه ...

امام خمینی به آقای علی عزیزپور در اخذ وجوه شرعیه، اجازه دادند.

امام خمینی به آقای علی عزیزپور در اخذ وجوه شرعیه، اجازه ...

امام خمینی به آقای محمدی امام جمعة ایلام اجازة اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای محمدی امام جمعة ایلام اجازة اخذ وجوه ...

اجازه نامه به آقای علی مختاری (نقل حدیث و تصرف در وجوه شرعیه).

اجازه نامه به آقای علی مختاری (نقل حدیث و تصرف در وجوه ...

امام خمینی به آقای سیدعبدالله غریفی اجازة تصدی امورحسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای سیدعبدالله غریفی اجازة تصدی امورحسبیه و ...

صفحه 1 از 98 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >