تعداد 102 مورد یافت شد

وظایف کمیته استقبال پزشکی از حضرت امام خمینی

قبل از تشریف فرمایی حضرت امام به ایران (قبل از 12 بهمن 1357) کمیته ‏های متعددی با شرح وظایف مختلف در مدرسه علوی تشکیل شد که یکی از آنها تحت عنوان ... بعنوان عضو تیم پزشکی استقبال امام انتخاب شدم. اهداف و شرح وظایف کمیته پزشکی استقبال از امام عبارت بود از: 1 - حضور ...

حضرت امام(س) با آرمان های بلندشان وظایف مهمی را بر عهده ما گذاشتند

به گزارش پرتال امام خمینی به ن با آرمان‌های بلند خودشان که برای ادامه راه ما ترسیم کردند وظایف مهمی را برحسب قانون اساسی و شرع مقدس برعهده ما ... قضایی تلاش می‌کند تا با برنامه‌های متعدد بتواند به همه وظایف محوله در قانون اساسی جامع عمل بپوشاند. وی تصریح کرد: ...

مرتضی طلایی: بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) در خصوص شوراها و مدیریت های محلی بسیار روشنگر است

شواهد زیادی در دست است که نشان قدرت مدیریت محلی را در کنترل خود دارد. قلمروهای کارکردی و وظایف حکومت یا مدیریت محلی در طیفی از امور سیاسی، امنیتی و ... در طیفی از امور سیاسی، امنیتی و قضایی تا امور خدماتی یا وظایف صرف نظارتی قرار می‌گیرد بنابراین شوراها و مدیریت محلی ... صرف نظارتی قرار می‌گیرد بنابراین شوراها و مدیریت محلی وظایف گسترده دولت ملی را در مقیاس محدودتر انجام می‌دهند. ...

ای کاش در خاک و خون بغلطیم تا دین خدا استوارتر شود

به گزارش پرتال امام خمینی به ن خاک و خون بغلطیم تا دین خدا استوارتر و مسلمانان به انجام وظایف دینی تواناتر باشند؛ شاگردانت در این آرزو هستند. (صحیفه ...

از حکومت اسلامی نواب تا جمهوری اسلامی امام (قسمت اول)

حکومت اسلامی ‌نواب صفوی چه نسب گردد و همان‌طور که قبلا‌ اشاره شد در این کتاب یا بیانیه، وظایف همه وزارتخانه‌ها، نهاد‌های اجتماعی، فرهنگی، هنری و ... هنری و کیفیت برنامه‌های رادیو، تلویزیون، سینما و چگونگی وظایف مجلس و بالا‌خره پاکسازی سازمان روحانیت و حوزه‌های ... است (راهنمای حقایق، ص۱۱۱) و همان‌گونه که پدر در خانواده وظایفی دارد، شاه نیز در مملکت کارهای مهمی ‌بر دوش دارد. ... صفوی، سلطان بد بود نه سلطنت بد؛ چنانکه او حتی به تدوین وظایف درست وزارت دربار هم دست زده است. او با لحاظ ساختار ... دربار هم دست زده است. او با لحاظ ساختار موجود، به شرح وظایف آن‌ها می‌پردازد و هیچ الگوی بدیل یا بدیعی که به لحاظ ...

دانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه حضرت امام خمینی

امام خمینی(س) از سال ۱۳۴۰ به ب مجامع علمی در ایجاد تحولات اجتماعی و لزوم توجه این قشر به وظایف، تکالیف و حقوق خود در جهت پیشبرد اهداف متعالیه دین ...

درسی از امام خمینی/ حجاج همه با هم ید واحده و ملت واحد قرآنی باشند تا بر دشمنان اسلام و انسانیت چیره شوند

بدون شک، کنگره عظیم عبادی سیاس «تحکیم وحدت بین مسلمین»، چاره‌جویی برای مشکلات مسلمانان»، «وظایف علمای اسلامی» و مسائلی از این دست، ارائه طریق دارد. و ... «توطئه‌های استکبار» و «خطر آخوندهای درباری» و در مقابل آن «وظایف حجاج و به ویژه روحانیون ایرانی» هم سفارشات ارزنده‌ای ...

مسئولیت پذیری زن از دیدگاه امام خمینی(س)

امام خمینی(س) به حضور و مشارکت که جانشین خداست شامل مرد و زن می شود. اما اسلام نقش و وظایف مرد و زن را برحسب تفاوت ها و تخصص های هر کدام تقسیم ... و نحوه حضور زن در اجتماع نداشتند و فقط بر حرکت زن در حوزه وظایف خانواده تاکید می کردند، اما مکتب اهل بیت(ع) دیدگاه ...

مسئولیت و وظایف روشنفکران در نامه امام

حضرت امام خمینی(س) در مرداد 1356 و در زمان حضورشان در نجف ...

نقش مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

ن‍ق‍ش‌ م‍ردم‌ در ح‍ف‍ظ و ت‍داو بیعت و مشارکت سیاسی را تبیین میکند، فصل دوم به بیان شرایط، وظایف و حدود اختیارات حاکم اسلامی پرداخته است فصل سوم نقش و ... حقوق مردم در حکومت اسلامی از نظر امام خمینی چیست؟ مهمترین وظایف مردم در حکومت اسلامی از دیدگاه امام چه می باشد؟ ... برابری، مشارکت، آموزش، رفاه و نظارت می باشد. مهمترین وظایف مردم در حکومت اسلامی، حفظ نظام اسلامی، حضور در صحنه ... دینی و مردم سالاری را مشاهده نمود. *** ب‍ررسی ف‍ق‍هی وظایف‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ م‍ردم‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ در م‍س‍ائ‍ل‌ ... یکی از مهمترین راههای دست یابیدن به این توسعه عمل کردن به وظایفی است که بردوش مردم و حکومت نهاده شده است و البته قواعد ...

صفحه 1 از 11 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >