تعداد 34 مورد یافت شد

آقایان فکوری وزیر دفاع و فرماندة نیروی هوایی، چمران نمایندة امام در شورای عالی دفاع، خلبان و پرسنل نیروی هوایی با امام خمینی دیدار کردند. در این ...

آقایان فکوری وزیر دفاع و فرمان دیدار امام دربارة پیوند قوای مسلح با روحانیون و رعایت حدود وظایف مربوطه برای حاضران سخنانی ایراد فرمودند. امام دربارة ... برای حاضران سخنانی ایراد فرمودند. امام دربارة رعایت حدود و وظایف روحانیت در ارتش تذکراتی دادند و در عین حال سفارش کردند ...

سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس و اعضاى شورای عالى قضایى (وظایف مسئولان)

امام خمینی در سخنرانی در جمع آقایان سید عبدالکریم موسوى ...

پیام به نمایندگان مجلس شورا در افتتاح سومین دوره (رسالت و وظایف مجلس)

امام خمینی در پیامی به نمایندگ به مناسبت گشایش سومین دوره مجلس شورای اسلامی، به رسالت و وظایف مجلس شورای اسلامی پرداختند. (صحیفه امام؛ ج 21، ص ...

در فرمانی خطاب به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی وظایف و اختیارات شورای عالی دفاع را در هشت بند مشخص کردند.

در فرمانی خطاب به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی وظایف و اختیارات شورای عالی دفاع را در هشت بند مشخص ...

امام در پیامی به انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا، وظایف روشنفکران مسلمان را در اوضاع روز بیان داشتند.

امام در پیامی به انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا، وظایف روشنفکران مسلمان را در اوضاع روز بیان ...

امام خمینی در نامه به آقای محمدعلی گرامی به عمل به وظایف الهی سفارش کردند.

امام خمینی در نامه به آقای محمدعلی گرامی به عمل به وظایف الهی سفارش ...

سخنرانى در جمع دانشجویان دانشکده افسرى (تشریح وظایف ارتش)

امام خمینی در سخنرانی ای که به قیام پانزده خرداد در جمع دانشجویان دانشکده افسری داشتند وظایف ارتش را در نظام اسلامی تشریح کرده و به عناوین ذیل ...

سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى (وظایف نمایندگان مجلس)

امام خمینی در سخنرانی در جمع ن شورای اسلامی ضمن تأکید بر اهمیت مجلس شورای اسلامی به بیان وظایف نمایندگان پرداختند که سخنرانی ایشان شامل عناوین ذیل ...

در اعلامیه یازده ماده‏ای خطاب به نیروهای مسلح و ملت ایران، امام خمینی وظایف و تکالیف ارتش و سپاه را دربارة مسائل جنگ و غیرآن مشخص کردند و در پایان ...

در اعلامیه یازده ماده‏ای خطاب به نیروهای مسلح و ملت ایران، امام خمینی وظایف و تکالیف ارتش و سپاه را دربارة مسائل جنگ و غیرآن مشخص ...

امام خمینی ضمن شرکت در انتخابات و دادن رأی فرمودند: «مبارک آن روزی است که ایران از سلطه اجانب مستخلص بشود و مجلس شورای اسلامی به وظایف خطیر خود عمل ...

امام خمینی ضمن شرکت در انتخاب که ایران از سلطه اجانب مستخلص بشود و مجلس شورای اسلامی به وظایف خطیر خود عمل ...

صفحه 1 از 4 1 | 2 | 3 | 4