تعداد 407 مورد یافت شد

آشنایی با امام

محیطی که در آن بودم مذهبی بود و همیشه بهترین وعاظ برای عزاداری ‎ ‎امام حسین(ع) شرکت داشتند. در این مجالس ... ما پای منبرها بزرگ شدیم. بیشتر گوش به فرمان سخنرانان و وعاظ ‎ ‎بودیم، هر چه یاد گرفتیم پای این منبرها بود. ...

تبلیغ برای امام و آقای شریعتمداری

‏‏تبلیغ برای امام و آقای به خود زمینه لازم برای معرفی ایشان به وجود آمد، جمعی از وعاظ و منبریهای‏‎ ‎‏تبریز که روحیه انقلابی داشتند و از شهامت ... بشدت علاقه مند و شیفته امام می شدند. یادم می آید یکی از وعاظ‏‎ ‎‏معروف و انقلابی تبریز مرحوم آقای شیخ حسن ناصرزاده ...

قیام 15 خرداد در تهران

 استاد، اولاً چه تو اگر دلت برای دانشگاه می سوزد و برای ‎ ‎‎[[page 40]]‎وعاظ و خطبا و منبری ها می سوزد چرا دانشگاه را به رگبار می ... دانشگاه را به رگبار می بندی، چرا ‎ ‎خطبا را می گیری و چرا وعاظ را بازداشت می کنی،چرا دانشگاه را ‎ ‎تعطیل می کنی و در ...

حمله مزدوران شاه به مدرسه فیضیه

‏‏حمله مزدوران شاه به مد گویا سخنرانان این مجلس آقایان آل طاها و حاجی انصاری قمی از وعاظ معروف قم بودند. . ساعت 10 صبح روز 1 / 1 / 1342 یک ...

اهداف رژیم از این اعمال جنایتکارانه

‏‏اهداف رژیم از این اعما تلگرافی دستور می دهد که اگر در روز شهادت امام جعفر صادق(ع) وعاظ برخلاف مصالح کشور مطالبی بیان کردند، افرادی نیز در ...

آشنایی با حسینیه ارشاد و برنامه هایش

‏‏آشنایی با حسینیه ارشاد نیکوکاران ساخته شد. اولین مدیر آن سیدعلی شاهچراغی، یکی از وعاظ معروف بود. آیت الله شهید مطهری در ایجاد و سازماندهی آن ...

مقابله رژیم با مجالس مذهبی و وعاظ

بعد از شهادت آقای سید محمد‌رضا سعیدی و متعاقب آن ...

پیام به ملت ایران (برآمدن نغمۀ استعمار از حلقوم سرسپردگان)

پیام زمان: 2 مقصد شوم و کمرشکن توفیق پیدا کنند، اولاً علمای اعلام و‎ ‎وعاظ و مروجین اسلام را کنار زده، و ثانیاً اسلام و احکام ... در تجربه های طولانی خود فهمیدند که علمای معظم‎ ‎اسلام و وعاظ محترم با مجاهدات پیگیر خود ملتها را به نفع اسلام و قرآن ... بیشتر گرم‎ ‎کنند، و علاقۀ خود را به اسلام و علمای اعلام و وعاظ و خطبای محترم ـ دامت برکاتهم ـ‎ ‎بیش از پیش ابراز ... الله ـ‎[3]‎ بکوبند. بر کافّۀ علمای اعلام و وعاظ محترم است که اگر گلایه هایی از هم دارند، نادیده گرفته‎ ...

شیوه های مختلف رویارویی حکومت پهلوی با امام خمینی

‏‏شیوه های مختلف‏‎ ‎ ‏‏ کشور ابلاغ کرد که «احتمال دارد در منطقه آن ساواک بعضی از وعاظ در مساجد هنگام وعظ با توجه به اینکه جمعه دوم فروردین که ... تا با تشریک مساعی مأمورین و مسئولین انتظامی محل «در مقابل وعاظ محرک در مساجد نیز دسته جاتی وجود داشته باشند که با ذکر ... در جهان تشیع، مراسم های سوگواری برگزار می شود که در آن وعـاظ، خطـبا و روحانـیون از فرصت پیـش آمـده نهایت اسـتفاده ... از این موضوع، با فراهم آوردن التزام نامه ای، از علما و وعاظ تعهد گرفت سخنرانی ها به گونه ای باشد که در آن مطالبی ... 462-461)‏ ‏‏در مقابل، امام خمینی در پیامی که برای وعاظ و خطبا فرستاد، التزامات حکومت را فاقد ارزش دانست و از ...

امام خمینی و اهتمام به زنده نگه داشتن شعائر الهی

‏‏در اربعین حسینی که چهل کردند و فرمودند، ماه رمضان نزدیک می شود، من و عده ای از وعاظ مشهور تهران عازم قم هستیم که خدمت امام برسیم، و از ... رفتیم و عازم قم شدیم. به امام اطلاع دادند که آقای فلسفی با وعاظ مشهور تهران آمده اند که برای ماه رمضان رهنمود ... آن جلسه امام خمینی ـ قدس سره ـ در پاسخ آقای فلسفی سرآمد وعاظ و خطبای ایران، ضمن بیانات مفصلی تصریح کردند که اگر روضه ...

صفحه 8 از 41 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >