تعداد 6 مورد یافت شد

دیدگاه امام در رابطه با دکتر مصدق چه بود؟

سوم اسفند 1299 که کودتای رضاخانی رخ داد، دکتر مصدق که والی ...

آیا درست است که امام با ریاست جمهوری بنی صدر موافق نبوده اند؟

اگر برحسب ظواهر و به استناد به آنچه در صحیفه امام ج‏21، ص ...