تعداد 187 مورد یافت شد

ارتحال

<!--<p> <a href="" target="_ خمینی عزیز مصاحبه با مدیر بیمارستان قلب جماران( و از پرستاران حضرت امام(ره)) من امام را زنده می دانم ...

ب) توصیه ها

‏‏ب) توصیه ها‏ ‏‏ ‏ ‏‏ اسلامی سرتاسر کشور‏‎ ‎‏و همۀ اطبا و بهیاران و کارمندان و پرستاران سرتاسر کشور،‏‎ ‎‏خصوصاً در جاهایی که جنگزده هستند و ... بحارالانوار؛ ج 1، ص 220. ) اصل: نیست. ) حجرات / 10. ) پرستاران و پزشکان بنیاد خدمات پزشکی امام ...

سخنرانی در جمع کارکنان بیمارستان قلب (انتخابات مجلس شورای اسلامی)

سخنرانی زمان مجلس شورای اسلامی حضار: اقشار مختلف مردم ـ کارکنان و پرستاران بیمارستان قلب بسم الله الرحمن الرحیم ... قلب بسم الله الرحمن الرحیم تشکر از پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان من در این مدت که در ...

اقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)

‏ ‏‏کتاب «اقشار اجتماعی و صنوف که عبارتاند از حقوقدانان، حکام شرع و قضات، پزشکان و پرستاران، کارگران و کارمندان، نظامیان، کشاورزان، بازاریان، ...

حضور

پانزدهمین روز است از طریق دو نوع زنگ صورت می گیرد.‎ ‎بدینصورت که در اتاق پرستاران یک زنگ اخبار، و یک زنگ خطر‎ ‎نصب گردیده است. زنگ ...

سیرت

طبق برنامه هفتگی ی امام نوار گرفته شود. آقای دکتر پورمقدس به اتفاق‎ ‎یکی از پرستاران به طبقه پایین می روند. به دلیل حضور افرادی از‎ ...

در جوار اتاق امام

خطر حمله موشکی و هوایی دشمن همچنان رو به فزونی است،‎ ‎بنابراین از گروه پرستاران خواسته می شود تا وسایل کار خود را به زیر‎ ‎راه پله ...

در اوج شادمانی، امام را گم کردیم

در اوج شادمانی، ام ‎آنکه هلی کوپتر در حیاط بیمارستان فرود می آید و پزشکان و پرستاران و بیماران از‎ ‎حضور امام مطلع می شوند، هنگامه ای بر ...

زنگ ساعت

در یکی از این روزه شبیه به زنگ خطر شنیده می شود، از آنجا که زنگ خطر‎ ‎در اتاق پرستاران نصب می باشد، مسأله برای ما خیلی با اهمیت‎ ‎جلوه نمی ...

ملکوت

امروز، روز سیزدهم و کسی هم یارای کنترل جماعت حاضر که‎ ‎شامل خانواده امام، پرستاران و پزشکان و اعضای دفتر امام هستند را‎ ‎ندارد. اصلاً ...

صفحه 11 از 19 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19