تعداد 189 مورد یافت شد

آقای منافی وزیر بهداری و کارکنان وزارت بهداری به محضر امام خمینی رسیدند؛ امام در ابتدا دربارة تأثیر نحوة رفتار پزشکان و پرستاران با بیماران و نقش ...

آقای منافی وزیر بهداری و کارک رسیدند؛ امام در ابتدا دربارة تأثیر نحوة رفتار پزشکان و پرستاران با بیماران و نقش روحیه در بهبود حال بیماری برای ...

اظهار تالم از معلولیت جانبازان انقلاب

مطابق با صفحات 56 الی 59 صحیفه حضرت امام جلد 12 به مدت ...

خواست ما، ایجاد حکومت عدل اسلامی است

مطابق با صفحات 56 الی 59 صحیفه حضرت امام جلد 12 به مدت ...

سیاست گام به گام دشمنان در مخالفت ها

مطابق با صفحات 56 الی 59 صحیفه حضرت امام جلد 12 به ...

صفحه 2 از 19 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >