تعداد 184 مورد یافت شد

اظهار تالم از معلولیت جانبازان انقلاب

مطابق با صفحات 56 الی 59 صحیفه حضرت امام جلد 12 به مدت ...

خواست ما، ایجاد حکومت عدل اسلامی است

مطابق با صفحات 56 الی 59 صحیفه حضرت امام جلد 12 به مدت ...

سیاست گام به گام دشمنان در مخالفت ها

مطابق با صفحات 56 الی 59 صحیفه حضرت امام جلد 12 به ...

تشکر دکتر فاطمه طباطبایی از رئیس و کادر درمانی بیمارستان مسیح دانشوری

خانم دکتر فاطمه طباطبایی در پی طی نامه ای از زحمات رئیس بیمارستان مسیح دانشوری، پزشکان و پرستاران این بیمارستان قدرانی کرد. به گزارش پرتال امام ... کنم و پیش از همه، از ریاست محترم بیمارستان مسیح دانشوری و پرستاران و طبیبان و پرسنل عزیز این بیمارستان، به خصوص دکتر ...

صفحه 2 از 19 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >