تعداد 2064 مورد یافت شد

پشتیبانی مردم از مسئولین

باید همه خدمتگزار ملت و خصوصاً مستضعفان باشید، و ایجاد زحمت ...

تعیین دولت با پشتیبانی ملت

من دولت تعیین می کنم! من تو دهن این دولت می زنم! من دولت ...

دولت خدمتگزار

باید همه خدمتگزار ملت و خصوصاً مستضعفان باشید، و ایجاد زحمت ...

فهرست تفصیلی

‏‏ ‏ ‏‏فهرست تفصیلی ‏ ‏‏ ‏ ‏‏عنوان... صفحه ‏ ‏‏فصل ...

نقش عموم مردم در پشتیبانی

‏‏نقش عموم مردم در پشتیبانی‏ ‏‎ ‎ ‏‏ ‏ ‏‏پشتیبانی ...

اولین سخنان امام پس از ورود به کشور

اوائل بهمن ۱۳۵۷ خبر تصمیم بازگشت امام خمینی (س) حالتی از ...

صفحه 1 از 207 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >