تعداد 9 مورد یافت شد

کتاب «روش پژوهش در تاریخ شناسی» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

کتاب «روش پژوهش در تاریخ شناسی (با تاکید بر اصول و قواعد رساله شناسی)» ...

جایگاه مکاتب عرفانی نجف و تهران در عرفان امام خمینی(س)

پرتال امام خمینی/گروه اخلاق و امام خمینی و خاستگاه آن است. در این جلسه، وی با بیان روش پژوهش خود در این موضوع، به معرفی دو مکتب نجف و مکتب تهران می ... خمینی(س) درباره خاستگاه عرفان امام خمینی، که گویا موضوع پژوهش شما در سالهای اخیر بوده است، به چه تحلیلی دست یافتید؟ ... باشد، یافت و سپس دست به مقایسه افکار و آثار زد. بنده در پژوهش خود مدل دوم را برگزیده­ ام و دو مکتب معاصر امام در ... اسلامی در حوزه عملی و نظری نمی­ داند؛ به همین دلیل ماهیت پژوهش در چنین مواردی تاریخی است و باید از طریق جستجو در ...

موج انقلاب

شایسته یادآوری است که تظاهرات می‏دیدند(ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، فردوست مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی). اکنون سی و چند سال از آن ایام تمدن ‏ساز ...

فرشاد مومنی: کسانی را انتخاب کنیم که استقلال رأی داشته باشند

به گزارش پرتال امام خمینی (س) موسسه دین و اقتصاد با استناد به گزارش مهرماه مرکز پژوهش های مجلس، به مقایسه عملکرد اقتصاد ایران در دور هشت ...

مانند هارون برای حضرت موسی بود

لطفاً دربارۀ شخصیت حاج احمد آ خانه به هم می ریزد. ایشان از ده سال پیش مشغول تحقیق و پژوهش قرآنی است. می خواهد از دل قرآن نظام سیاسی پیامبر را ...

فلسفی: شهید مطهری سرمایه ای بزرگ برای این مرز و بوم است.

مطهری آغازگر گفتگوی میان اندیش خرم آباد که در کارنامه علمی خود کتابهای ۱ - منطق اشراق (پژوهشی در منطق اشراق)، ۲ - چیستی دانش تجربی (ارزیابی سرشت و ... و جایگاه دانش تجربی و روشهای آن)، ۳- خرد در برابر خرد (پژوهشی در داوریهای حکمت اشراق سهروردی) را وارد بازار نشر ... نکرده است. این ویژگی بسیار شایسته و بایسته ای برای هر گونه پژوهش است که باید در هر حال ما انصاف را از دست ندهیم و اگر ... بی جهت بزرگ نکنیم. این از ویژگی های ایشان است که در هرگونه پژوهش ویژگی ارزشمندی است. سازه بعدی که باز از این دو سازه ...

مردی که هم مراجع را راضی می کرد هم لوطی ها را

پرتال امام خمینی ـ چهارم شهری اینکه قاطعیتش هم به موقع بود. !S3! چند وقت پیش، در مرکز پژوهش های پژوهشکده امام خمینی، دانشجویی می خواست برای پایان ... هم به موقع بود. !S3! چند وقت پیش، در مرکز پژوهش های پژوهشکده امام خمینی، دانشجویی می خواست برای پایان نامه اش ...

وقتی از قانون اساسی عدول کردیم ...

پرتال امام خمینی: شهید بهشتی ا به اینکه جلساتی بگذاریم و روی این یافته بسیار کلیدی مرکز پژوهش های مجلس که در مهر ماه 1392 منتشر شده، به سبک شهید ...

دکتر محمود شیخ: امام خمینی، صوفیگری را پرتگاه عرفان و تصوف حقیقی می دانست

پرتال امام خمینی/گروه اخلاق که مدت مدیدی است که درباره عرفان امام خمینی به تحقیق و پژوهش مشغول است. به اعتقاد شیخ، می توان از عرفان امام خمینی ... امام سخن گفت یا نه؟ در دوران گذشته و از نظر بسیاری از پژوهشگران معاصر ،معمولاً کسانی به عنوان عارف مشهور می­ شوند ... نه؛ و اگر هست آیا شهودش مقید به شریعت است یا نه، از توان پژوهشگری که کارش رجوع به اسناد و مدارک و قضاوت و تحلیل ...