تعداد 54 مورد یافت شد

امام خمینی(س) به امت اسلامی زندگی دوباره بخشید

به گزارش پرتال امام خمینی(س) به نقل از روابط عمومی وزارت علوم ، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در این مراسم با گرامیداشت یاد و ... برنامه های علمی کشور می درخشد. رئیس ستاد ملی هفته ملی پژوهش و فناوری با اشاره به سخنان امام خمینی(س) در خصوص اینکه ... در منطقه مدیون راهنمایی های ایشان است. گفتنی است هفته ملی پژوهش و فناوری از 25 تا 30 آذر در سراسر کشور برگزار ...

نقش مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

ن‍ق‍ش‌ م‍ردم‌ در ح‍ف‍ظ و ت‍داو ان‍ق‍لاب‌ اس‍لامی از دیدگ‍اه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍مینی(س‌) پژوهشگر: ح‍سین‌ اج‍ل‌ ل‍وئیان‌ رشته، مقطع و محل تحصیل: علوم ... در دیدگاه سیاسی امام خمینی(س) و سیدمحمدباقر صدر پژوهشگر: عباسعلی توتونچی رشته، مقطع و محل تحصیل: ... محل تحصیل: ان‍دیش‍ه‌ سیاسی در اس‍لام، کارشناسی ارشد/ ۱۳۸۹، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده ‌ام‍ام‌ خ‍مینی(س‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لامی استاد ... توجه به نقش مردم در حکومت نیز افزایش پیدا کرد. حال این پژوهش به بررسی آراء و دیدگاه های دو تن از اندیشمندان و علمای ... سالاری، آزادی و مشارکت در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) پژوهشگر: محسن حسین آبادی رشته، مقطع و محل تحصیل: ...

نخستین نشست «پنجاهمین سال شروع نهضت حضرت امام خمینی(س)» در کتابخانه ملی برگزار می شود

همزمان با پنجاهمین سالگرد آغاز حضرت امام خمینی(س)»، شنبه 29 مهرماه سال جاری با همت مرکز پژوهش های ایران شناسی و اسلام شناسی سازمان اسناد و کتابخانه ...

رویکرد اصلی «میراث» پرداختن به تاریخ انقلاب، نظریه ولایت فقیه و زندگی امام(س) است

تهیه‌کننده برنامه «میراث» شبک حس کرد. وی در پایان در پاسخ به این پرسش که در تحقیقات و پژوهش‌های خود برای ساخت برنامه از چه منابعی استفاده ... ساخت برنامه از چه منابعی استفاده کرده‌اید؟ گفت: تحقیق و پژوهش یک کار گروهی بود و در این میان از کتاب‌هایی نظیر کشف ...

جایگاه عدالت در گفتمان و اندیشه امام خمینی (س)

گفتمان عدالت اجتماعی در اندیشه امام خمینی (س) پژوهشگر: فهیمه غفاری رشته، مقطع و محل تحصیل: برنامه ریزی ... سه اندیشمند مسلمان ابونصر فارابی، امام خمینی و شهید صدر پژوهشگر: محمدحسین جمشیدی رسته، مقطع و محل تحصیل: علوم ... اقتصادی و عدالت اجتماعی در اندیشه های امام خمینی (س) پژوهشگر: سید محمد حسین زاده رشته، مقطع و محل تحصیل: علوم ... و لازم می‌نمایاند. البته در چند سال اخیر در مجامع علمی و پژوهش در زمینه چگونگی تدوین الگوی اقتصادی و توسعه اقتصادی ... بر ‌ایده حکومت مطلوب از دیدگاه امام خمینی (س) و افلاطون پژوهشگر: نیکو رضایی جوزانی رشته، مقطع و محل تحصیل: ...

بررسی مبانی فقهی و حقوقی فتوای حضرت امام خمینی(س) مبنی بر جواز تغییر جنسیت

پایان نامه کارشناسی ارشد «بررس است. در بخش حقوقی نیز رویه قضایی کشورها از این نظر مورد پژوهش قرار گرفته است. جهت مطالعه برخی از آثار مرتبط با این ...

بررسی مسئله قانون و قانونگذاری با محوریت اندیشه امام

به گزارش پرتال امام خمینی(س) به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات بنیادین حکومتی این ...

بررسی برخی مسائل زنان با رویکردی به اندیشه حضرت امام(س)

زن از دیدگاه امام خمینی(س) پژوهشگر: طیبه ابراهیمی رشته، مقطع و محل تحصیل: معارف ... هویت زنان با تاکید بر گفتمان امام خمینی(س) پژوهشگر: سکینه اسدی رشته، مقطع و محل تحصیل: اندیشه ... و محل تحصیل: اندیشه سیاسی در اسلام، کارشناسی ارشد/ 1386، پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی استاد راهنما و استاد ... مساله قضاوت زن از دیدگاه فقها و امام خمینی(س) پژوهشگر: نرگس شاه محمدی رشته، مقطع و محل تحصیل: ... محل تحصیل: فقه و مبانی حقوق اسلامی، کارشناسی ارشد/ ٨١-٨٠، پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی استاد ...

بررسی انقلاب سفید در سومین نشست «پنجاهمین سال آغاز نهضت امام خمینی(س)»

به گزارش پرتال امام خمینی به ن 14 آذر ماه برگزار می‌شود. در این نشست‌ها که به همت مرکز پژوهش های اسلام شناسی و ایران شناسی سازمان اسناد و کتابخانه ...

حقوق و نقش زنان در جامعه از منظر امام خمینی(س)

حقوق اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی پژوهشگر: سمیه نریمانی رشته، مقطع و محل تحصیل: الهیات و ... فقهی حضور زنان در اجتماع از دیدگاه امام خمینی(س) پژوهشگر: مریم آلباش باویل رشته، مقطع و محل تحصیل: فقه و ... زن از دیدگ‍اه اس‍لام و ان‍دیش‍ه ام‍ام خ‍مینی(س) پژوهشگر: شیرین ح‍سین آب‍ادی رشته، مقطع و محل ... ها به استقامت و ارزش های والای انسانی کشیده شوند.» این پژوهش سعی دارد با بهره گیری از منابع دینی و با استفاده از ... اندیشه حضرت امام خمینی(س): نقش زن در اجتماع پژوهشگر: فاطمه رمضانی شبخوسکله رشته، مقطع و محل تحصیل: ...

صفحه 1 از 6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6