تعداد 1305 مورد یافت شد

نخستین نشست «پنجاهمین سال شروع نهضت حضرت امام خمینی(س)» در کتابخانه ملی برگزار می شود

همزمان با پنجاهمین سالگرد آغاز حضرت امام خمینی(س)»، شنبه 29 مهرماه سال جاری با همت مرکز پژوهش های ایران شناسی و اسلام شناسی سازمان اسناد و کتابخانه ...

معرفی چند پژوهش پیرامون دیدگاه امام خمینی درباره توسعه سیاسی

‏‫ب‍ررسی ج‍ام‍ع‍ه ش‍ن‍اخ‍تی ح‍ک‍وم‍ت اس‍لامی در ت‍ع‍الی و ت‍وس‍ع‍ه سیاسی پژوهشگر: ع‍ب‍دال‍رض‍ا ج‍ن‍دقی ع‍لائی رشته، مقطع و ... ت‍ب‍ریزی، غ‍لام ع‍ب‍اس ت‍وس‍لی چکیده: ه‍دف این پ‍ژوه‍ش ن‍ش‍ان دادن م‍وض‍وع ن‍وع ن‍گ‍رش و ب‍رخ‍ورد یک ... ج‍ام‍ع‍ه آم‍اری ۲۲ ج‍ل‍د ک‍ت‍اب ص‍حیف‍ه ن‍ور اس‍ت. روش پ‍ژوه‍ش، ت‍اریخی و ک‍ار پ‍ژوه‍ش ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه ای اس‍ت. ... ک‍ت‍اب ص‍حیف‍ه ن‍ور اس‍ت. روش پ‍ژوه‍ش، ت‍اریخی و ک‍ار پ‍ژوه‍ش ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه ای اس‍ت. ن‍تیج‍ه ک‍لی ب‍ا ج‍م‍ع ب‍ن‍دی ... با تأکید بر اندیشه های سیاسی امام خمینی پژوهشگر: حسین بنده خدایزدی رشته، مقطع و محل ...

* امام خمینی در نامه ای به آیت الله محمدعلی اراکی، ضمن تشکر از ایشان درباره کم ضایعه بودن انقلاب اسلامی نسبت به دیگر انقلاب ها و ثمرات آن، سخن گفتند. ...

* امام خمینی در نامه ای به آیت های کارگران موافقت کردند. * امام خمینی در جمع اعضای گروه پژوهش های ملی ـ اجتماعی، درباره نقش اراده الهی و وحدت ملی در ...

تبیین علمی انقلاب اسلامی

مطلب ذیل متن سخنرانی مرحوم دکت می توان بحث ها و بررسی های این همایش را سنگ‏‎ ‎‏بنایی برای پژوهشهای بعدی تلقی کرد. در این همایش با وجود فرصت محدود به‏‎ ... ترین میدانهای تحقیق و آزمایشگاههای جامعه شناسی را برای پژوهشگران‏‎ ‎‏فراهم آورد. در واقع به تصدیق دوست و دشمن ... است و یافتن علل و عوامل بالنسبه دور و ریشه های تاریخی آن پژوهش های‏‎ ‎‏دامنه دار را طلب می کند، اما دوره ظهور و بروز ... ‎‏بیگانه و جنگ تحمیلی و تحریم ها برخوردار شده است، موضوع پژوهش گسترده‏ جامعه شناختی و روان شناختی است. این پژوهش باید ... موضوع پژوهش گسترده‏ جامعه شناختی و روان شناختی است. این پژوهش باید هم در زمینه علل و عوامل کامیابی‏‎ ‎‏انقلاب ایران ...

سخنرانی دکتر حسن حبیبی معاون اول ریاست جمهوری اسلامی ایران و ریاست محترم کنگره در مراسم اختتامیه کنگره

سخنرانی دکتر حسن حبیبی معاون ا شد، می توان بحث ها و بررسی های این همایش را سنگ بنایی برای پژوهشهای بعدی تلقی کرد. در این همایش با وجود فرصت محدود به ... ترین میدانهای تحقیق و آزمایشگاههای جامعه شناسی را برای پژوهشگران فراهم آورد. در واقع به تصدیق دوست و دشمن انقلاب ... است و یافتن علل و عوامل بالنسبه دور و ریشه های تاریخی آن پژوهش های دامنه دار را طلب می کند، اما دوره ظهور و بروز ... بیگانه و جنگ تحمیلی و تحریم ها برخوردار شده است، موضوع پژوهش گسترده جامعه شناختی و روان شناختی است. این پژوهش باید ... موضوع پژوهش گسترده جامعه شناختی و روان شناختی است. این پژوهش باید هم در زمینه علل و عوامل کامیابی انقلاب ایران در ...

امام خمینی و پارلمان در جمهوری اسلامی

کتاب «امام خمینی و پارلمان در شناختن سیر تکوین آن در جمهوی اسلامی ایران از اهداف این پژوهش است که به آن پرداخته شده است. پژوهش امام خمینی و ... ایران از اهداف این پژوهش است که به آن پرداخته شده است. پژوهش امام خمینی و پارلمان شامل 5 فصل است که بر روی هم موضوع ... بر بنیان های پارلمانتاریسم مدخلی نظری برای بررسی بحث اصلی پژوهش تعبیه شده است و پیشینه تاریخی مفهوم و کارکرد های ... نهاد پارلمان در جمهوری اسلامی ایران عنوان فصل پنجم این اثر پژوهشی ایت که در آن به طور مفصل سیر تکوین نهاد پارلمان و ...

تبدیل اندیشه امام(س) به فرهنگ عمومی

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، امام خمینی(س) مرجع صدور مجوز برای آثار پدیدآورندگان علمی، پژوهشی، فرهنگی و هنری در حیطه اندیشه و آرای امام(س) است و ... خمینی(س)، حفظ و تنظیم آثار بود که اکثر این امور در معاونت پژوهشی و در قالب بخش هایی از جمله آرشیو انجام می شد.حجت ... ترویج نام، زنده نگه داشتن یاد و تبین اندیشه ایشان است.** پژوهش در اندیشه امام(س) منحصر به زمان خاص نیستمعاون موسسه ... نیستمعاون موسسه تنظیم و نشر اثار امام خمینی(س) تصریح کرد: پژوهش در اندیشه امام(س) منحصر به زمانی خاص نمی شود، بلکه ... رهبر سیاسی باشد یک اندیشمند و مرجع دینی بود، از این رو پژوهش و اجتهاد در اندیشه امام(س) همواره موضوعیت دارد و انجام ...

اندیشه امام در دانشگاه

یکی از مراکز وابسته به مؤسسه که فعالیتهای ارزشمند آکادامیک را دنبال می کند پژوهشکده امام خمینى و انقلاب اسلامى است. پژوهشکده امام ... را دنبال می کند پژوهشکده امام خمینى و انقلاب اسلامى است. پژوهشکده امام خمینى(س) و انقلاب اسلامى، وابسته به مؤسسه ... وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(س) با هدف پژوهش در جوانب مختلف حیات و اندیشه حضرت امام و معرفى ... در این زمینه در سال 1375، آغاز به کار کرد. تأسیس این پژوهشکده مرهون دوراندیشى مرحوم حجت‏الاسلام والمسلمین سیداحمد ... مرحوم حجت‏الاسلام والمسلمین سیداحمد خمینى به منظور گسترش پژوهش هاى کمى و کیفى در خصوص آرمانها و اندیشه حضرت امام(س) ...

مجله کودک 440 صفحه 10

امیرمحمدلاجورد شستوشو، با کمک شهرکهایی خاص وجود دارند که در آنجا صرفاً به کار تحقیق و پژوهش میپردازند. همپای آنان، در ایران نیز شاهد شکل گرفتن ... است که در پارک فناوری پردیس قرار دارد. فعالیت وی، تحقیق، پژوهش و ساخت دستگاههای شستوشوگری است که با کمک امواج ماوراء ...

کتاب تحریرالاختیار(شرحی بر رساله طلب و اراده حضرت امام خمینی(س)) به نمایشگاه کتاب رسید

کتاب تحریرالاختیار(شرحی بر رسا حضرت امام خمینی) به قلم آیت الله سید حسن خمینی، با تحقیق و پژوهش سید مرتضی و سید مجتبی حسینی کاشانی به نمایشگاه رسید. ...

صفحه 4 از 131 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >