تعداد 32 مورد یافت شد

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

...شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همۀ انقلابها جدا ...

اتکال به خدا

ما به قدرت طبیعی بر این مشاکل و بر این مصیبتهایی که وارد شده ...

ایمان و وحدت

روی موازین مادی، روی موازین عادی باید با یک یورش، ما از بین ...

پیروزی انقلاب اسلامی

من از عواطف طبقات مختلف ملت تشکر می کنم. عواطف ملت ایران به ...

وحدت کلمه، رمز پیروزی

ما باید از همۀ طبقات ملت تشکر کنیم که این پیروزی تا اینجا به ...

امدادهای غیبی

ما می دانیم که این انقلاب بزرگ که دست جهانخواران و ستمگران ...

حقوق بشر

ما‏‎ ‎‏فرض می کنیم که یک ملتی تمامشان رأی دادند که یک نفری ...

وحدت کلمه رمز پیروزی

من از همۀ آنها خواهانم‏‎ ‎‏که دست از این نهضت برندارند؛ وحدت ...

تشکیل سپاه پاسداران

سپاه پاسداران که رکنی بزرگ در پیروزی انقلاب اسلامی است با ...

تعیین دولت با پشتیبانی ملت

من دولت تعیین می کنم! من تو دهن این دولت می زنم! من دولت ...

صفحه 1 از 4 1 | 2 | 3 | 4