تعداد 19005 مورد یافت شد

* در پاسخ به پیام تبریک آقای حافظ اسد رئیس جمهور سوریه به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به محضر امام خمینی، ایشان پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند. * در پاسخ به پیام تبریک سرهنگ قذافی رئیس جمهور لیبی به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ایشان پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند. * در پاسخ به پیام تبریک شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ایشان پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند. * در پاسخ به پیام تبریک لئونید برژنف صدر هیأت رئیسه شوروی به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند. * در پاسخ به پیام تبریک تئودور ژیکف رئیس جمهور بلغارستان به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند. * در پاسخ به پیام تبریک آقای پال لوسونیز رئیس جمهور مجارستان به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی ارسال کردند. * در پاسخ به پیام تبریک آقای گوستاوهوساک رئیس جمهور چکسلواکی به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی ارسال کردند. * در پاسخ به پیام تبریک آق

* در پاسخ به پیام تبریک آقای حافظ اسد رئیس جمهور سوریه به ...

* در پاسخ به پیام تبریک آقای شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکر آمیزی برای وی ارسال کردند. امام از بی‏تفاوتی کشورهای اسلامی در قضیه توطئه کتاب آیات شیطانی ابراز تأسف کردند. * در پاسخ به پیام تبریک آقای یانگ شانکون رئیس جمهوری چین به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکر آمیزی برای وی ارسال کردند. امام خمینی با اشاره به قضیة انتشار کتاب آیات شیطانی در پیام خود فرمودند: «از همه ملل آزاد جهان انتظار داریم که جلوی اهانت به مقدسات بیش از یک میلیارد مسلمان جهان را بگیرند و این توطئه ننگین را محکوم سازند». * در پاسخ به پیام تبریک آقای اریک هونکر رئیس جمهور آلمان شرقی به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند. امام خمینی در پیام خود با اشاره به توطئه انتشار کتاب آیات شیطانی از سوی صهیونیست‏ها و متحدین غربی آنها فرمودند: «ما به یاری خدای تعالی اطمینان داریم که این بار نیز همانند گذشته نتیجه‏ای نخواهند گرفت و جز رسوایی و خسران عایدشان نخواهد شد». * در پاسخ به پیام تبریک آقای پریماداسا رئیس جمهور سریلانکا به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکر آمیزی برای وی ارسال کردند.

* در پاسخ به پیام تبریک آقای شاذلی بن جدید رئیس جمهور ...

* در پاسخ به پیام تبریک شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند و در پیام خود فرمودند: «بسیاری از سران مرتجع منطقه... به جای... کمک به این انقلاب اصیل... همگی به توطئه علیه ما برخاسته... که کمک‏های بی‏دریغ آنها به... صدام جنایتکار نمونه‏ای از آنهاست... برخی نیز با بی‏تفاوتی‏های خود به ادامة جنگ و خونریزی کمک کرده و دم از صلح و توقف جنگ می‏زنند با اینکه خود به خوبی متجاوز... را شناخته و تشویق هم می‏کنند». * در پاسخ به پیام آقای یوتسه دنیال رئیس جمهور مغولستان به محضر امام خمینی به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند و از خداوند نجات ملل مستضعف را از آمریکا مسئلت داشتند. * در پاسخ به پیام تبریک هیأت رئیسه شوایعالی اتحاد شوروی به محضر امام خمینی به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکری برای هیأت رئیسه فرستادند و از خدای تعالی رهایی همة ملل محروم و تحت ستم جهان را مسئلت داشتند. * در پاسخ به پیام تبریک آقای اریک هونکر رئیس جمهور آلمان شرقی به محضر امام خمینی به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند و از خدای تعالی نجات ملل محروم را از سلطة ابرقدرت‏ها بخصوص آمریکا م

* در پاسخ به پیام تبریک شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر به ...

* امام خمینی به مناسبت سوءقصد نافرجام به آقای طبسی نمایندة امام و تولیت آستان قدس رضوی پیامی برای ایشان فرستادند. * در پاسخ به پیام تبریک آقای ژنرال سوهارتو رئیس جمهور اندونزی به محضر امام خمینی به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکری برای وی فرستادند و اظهار امیدواری کردند که ملل مظلوم با الگو گرفتن از انقلاب اسلامی خود را تحت سلطة استعمارگران نجات بخشند. * در پاسخ به پیام تبریک آقای مأمون عبدالقیوم به محضر امام خمینی به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی به پیام تشکری برای وی ارسال کردند و فرمودند: «... از خدای تعالی نجات ملل مستضعف جهان و رهایی آنان را از سلطة استعمارگران و بخصوص آمریکای جهانخوار مسئلت دارم». * در پاسخ به پیام تبریک آقای محمد عبدالعزیز رئیس جمهور عربی صحرا به محضر امام خمینی به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند و رهایی ملل مستضعف جهان را از سلطة آمریکا آرزو کردند. * در پاسخ به پیام تبریک خانم ایندیرا گاندی نخست وزیر هند به محضر امام خمینی به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند و فرمودند: «... امید است این انقلاب... الگویی برای سایر ملل تحت سلطه قرار گرفته و خود را از زیر بار استعمارگران نجات بخشد».

* امام خمینی به مناسبت سوءقصد نافرجام به آقای طبسی نمایندة ...

* در پاسخ به پیام تبریک سرهنگ قذافی رئیس جمهور لیبی به محضر امام خمینی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند و فرمودند: «... امید است مسلمانان تحت ستم... با الهام از مکتب حیات بخش اسلام بتوانند خود را از سلطه استعمارگران شرق و غرب نجات داده و در آینده نزدیک شاهد برقراری حکومت جهانی اسلام با شیم». * در پاسخ به پیام تبریک شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند و اظهار امیدواری کردند که مسلمانان از سلطه استعمار شرق و غرب نجات پیدا کنند. * در پاسخ به پیام تبریک مأمون عبدالقیوم رئیس جمهور مالدیو به محضر امام خمینی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند و فرمودند: «... امید است سایر ملل دربند... با الهام از مکتب اسلام بر ضد استعمارگران قیام کرده و خود را از سلطه استعمار نجات بخشند». * در پاسخ به پیام تبریک پال لوسونیز صدر شورای ریاست جمهوری مجارستان به محضر امام خمینی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند و فرمودند: «... از خدای تعالی نجات همه ملل محروم و مستضعف جهان را از سلطه استعمارگران... مسئلت دارم». * در پاسخ به پیام تبریک رئیس جمهور ویتنام و فام وان دونگ نخست

* در پاسخ به پیام تبریک سرهنگ قذافی رئیس جمهور لیبی به محضر ...

* در آستانة سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیامی خطاب به ملت ایران فرستادند؛ امام خمینی ضمن تجلیل از نقش مردم در حفظ دستاوردهای انقلاب فرمودند: «... آمریکا و سرسپردگانش باید به خودآیند و از توطئه‏ها دست بردارند که ایران دیگر جای تاخت و تاز آنها نیست؛ و امید آن است که دولت‏های پیرو آمریکا که خزائن گرانمایه و سرمایة ملت‏ها را با روی گشاده در پای آمریکا نثار می‏کنند و در راه تقرب به آنان چپاولگر با اسلام و جمهوری اسلامی به جنگ تسلیحاتی و تبلیغاتی برمی خیزند، از خواب گران بیدار شده و با ملت‏های خود هم صدا شوند..این دولت‏های وابسته مگر ندیدند که کاخ سفید با کمال بی‏اعتنایی اعلام کرد که به خاطر آنان و نفت آنان از منافع اسراییل نمی‏گذرد؟ و مگر متوجه نشدند که آمریکا با اعمال «وتو» و تهدید سازمان‏ها بی‏اعتنایی خود را به آنان ثابت نمودند؟». * در پاسخ به پیام تبریک حبیب شطی دبیرکل کنفرانس اسلامی به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند و اظهار امیدواری کردند که دست متجاوزین اشغالگر همچون اسراییل غاصب و صدام متجاوز و خائن از کشورهای اسلامی کوتاه شود. * در پاسخ به پیام تبریک احمد سکوتوره رئیس جمهور گینه به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند

* در آستانة سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی ...

* در پاسخ به درخواست آقای حمید روحانی از امام خمینی در مورد تأمین مخارج دفتر اسناد انقلاب اسلامی، امام خمینی فرمودند: «مخارج دفتر اسناد انقلاب اسلامی که اداره آن با حجت الاسلام آقای سیدحمید روحانی است کماکان بر عهده بنیاد شهید می‏باشد.» * در پاسخ به پیام تبریک آقای سوهارتو رئیس جمهور اندونزی به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکر آمیزی خطاب به وی ارسال کردند و در پیام خود ضمن برشمردن توطئه‏هایی که علیه جهان اسلام در جریان است از جمله انتشار کتاب کفرآمیز آیات شیطانی اظهار امیدواری کردند که مسلمانان با امکانات زیادی که دارند این توطئه خائنانه را خنثی کنند و خطاب به ژنرال سوهارتو فرمودند: «شما که بیشترین نفوس اسلامی را در کشور خود دارید وظیفه سنگین‏تری در انجام این وظیفه الهی به عهده دارید». * در پاسخ به پیام تبریک راجیو گاندی نخست وزیر هندوستان به محضر امام خمینی به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند. امام در پیام خود با اشاره به انتشار کتاب آیات شیطانی از دولت هند به عنوان دارنده بزرگترین اقلیت مسلمان خواستند که در جهت خنثی کردن این توطئه به یاری مسلمانان هند بشتابد. * در پاسخ به پیام تبریک کارلوس سانتاس دوگورتاری رئیس جمهور مکزیک به مناسبت دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکری برای وی ارس

* در پاسخ به درخواست آقای حمید روحانی از امام خمینی در مورد ...

صفحه 1 از 1901 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >