تعداد 3 مورد یافت شد

شعر جنگ، ویژگی های کلی و چگونگی تلفیق حماسه و غنا در آن

‏‏ ‏ ‏‏شعر جنگ، ویژگی‌ های کلی و‏ ‏‏چگونگی تلفیق حماسه ...

چند قطعه شعر از علی اکبر رشاد

‏‏چند قطعه شعر از علی اکبر رشاد:‏ ‏‏ ‏ ‏‏در سوگ شوکران ...