تعداد 18 مورد یافت شد

امام خمینی: کارتر با این عمل ناشیانه حیثیت سیاسى خود را به صفر رساند

پنجم اردیبهشت 1359 یکی از روزه پس از واقعه طبس به ایران در پیامی به ملت ایران به اشتباه کارتر و نتایج آن اشاره کردند و فرمودند «اشتباه کارتر در آن ... به اشتباه کارتر و نتایج آن اشاره کردند و فرمودند «اشتباه کارتر در آن است که گمان مى کند با دست زدن به این مانورهاى ... ملت رزمنده ایران، دخالت نظامى امریکا را شنیدید و عذرهاى کارتر را نیز شنیدید. این جانب که کراراً گفته ام کارتر براى ... و عذرهاى کارتر را نیز شنیدید. این جانب که کراراً گفته ام کارتر براى وصول به ریاست جمهورى حاضر است به هر جنایتى دست ... بکشد، شواهد آن یکى پس از دیگرى ظاهر شده و مى شود؛ و اشتباه کارتر در آن است که گمان مى کند با دست زدن به این مانورهاى ...

انتقاد شدید امام از عملکرد پاپ درباره مسائل جهانی

امام خمینی در روز نوزدهم آبان یوغ استعمار و فشار خصوص امریکا، و اخیراً فشار خصوص آقاى کارتر هستند، و گوش میلیونها جمعیت مستضعف، انتظار نوازشى از ... و استفسار کند که این ملت چرا به این طور مى گذراند. و از کارتر بپرسد، استیضاح کند که چرا یک همچو آدمى را شما مسلط ... همچو آدمى را شما مسلط کردید بر این ملت. و الآن هم بپرسد از کارتر که چرا یک نفرى که سى و چند سال جنایت کرده است، خیانت ... باز در آنجا هم مى خواهید توطئه بکنید؟ ما از دست و پا کردن کارتر هیچ تعجب نداریم، براى اینکه او مردى است سیاسى و نه به ... و نه به معناى سیاست سالم، به معناى سیاستى که در نظر امثال کارتر است، به هر طور که شده است براى منافع خودش، براى منافع ...

امام در پاسخ به انتقاد صریح خبرنگار آمریکایی چه گفت

مصاحبه نسبتا مفصل امام خمینی(س و تا نیاید دست از این گروگانها برداشته نخواهد شد. و چرا کارتر این قدر اصرار دارد که شاه را نگه دارد. اما راجع به ... و در محاکمه، محکمه هر جور حکم کرد عمل بشود. و اما اینکه کارتر اصرار دارد به اینکه ایشان نیاید، باید ما ببینیم که این ... ایشان نیاید، باید ما ببینیم که این از باب این است که آقاى کارتر بشر دوست است و حس انساندوستى این آقا، این آقاى کارتر ... آقاى کارتر بشر دوست است و حس انساندوستى این آقا، این آقاى کارتر او را وادار کرده است که این قدر اصرار بکند و در مقابل ... است انساندوست و براى انساندوستى این نحو مى کند؟ ما در آقاى کارتر این انساندوستى را سراغ نداریم. براى اینکه از اعمال ...

روایت روزنامه نگار مصری از دیدار و گفت و گو با امام

حسنین هیکل نویسنده مشهور و روز شما چه در نظر دارید و می خواهید چه عملی انجام بدهید؟ دیروز کارتر چیزی گفت که شبیه به تهدید جنگ بود که این تهدید اول ... هم ناچیز هست، چیزی نیست در نظر ما. اما قضیه تشرهای آقای کارتر. نمی دانم شما این مثل را می دانید. من حیفم می آید که ... شود. دمش را حرکت می دهد برای اینکه میانجی پیدا کند. آقای کارتر را من حیفم می آید که بگویم شیر، لکن یک موجودی است که ... حکومت می گویند، به نظرشان حکومت محمد رضا می آید و سادات و کارتر می آید. تا رژیم گفته می شود، این رژیمها به نظرشان می ... خواهد رفت. پس این معنا که شما می گویید که تشر زده آقای کارتر و ما را خواسته بترساند، این نظیر همان تشری است که آن ...

روزنگار/ قطع رابطه سیاسی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

با تسخیر سفارت آمریکا در تهرا سالها هنوز هم این توطئه ها نافرجام باقی مانده است. جیمی کارتر رئیس جمهور امریکا در شامگاه ۱۸ فروردین ۱۳۵۹ طی دستوری ... «خبر قطع رابطه بین ایران و آمریکا را دریافت کردم و اگر کارتر در عمر خود یک کارکرده باشد که بتوان گفت به خیر و صلاح ... خبر قطع رابطه بین ایران و امریکا را دریافت کردم و اگر کارتر در عمر خود یک کار کرده باشد که بتوان گفت به خیر و صلاح ... و حوزه مقدسه نجف کمر بسته و با مسلمانان مظلوم براى رضاى کارتر، آن کند که مغول کرد، و با علماى اسلام خصوصاً حضرت آیت ...

آینده روابط ایران و آمریکا در سخنان امام خمینی

روز 24 آذر 1358 خبرنگار روزنام بشوند از آن چیزى که دارند و- دولت امریکا- ملت امریکا هم کارترى که ما با او خوب نیستیم کنار بگذارند و یک رئیس جمهور ... شرق نسبت به ملت امریکا هم ممکن است که بدبین بشوند و این را کارتر دارد این کار را مى کند و باید ملت امریکا خودش را ... ملت امریکا خودش را دریابد، بفهمد این معنا را که با بودن کارتر در رأس ریاست جمهورى، رئیس جمهور بودن او براى امریکا یک ... گرفته است به دست او و به دست رؤساى جمهور و به دست خود آقاى کارتر، اینها کشف بشود. اینها نگران کشف این مطلب هستند و آن ... را مى کند ملت امریکا دیگر به او رأى ندهند. تمام مقصد آقاى کارتر به نظر ما این است که مى خواهد دفعه ثانى هم رئیس جمهور ...

مرد سال هفته نامه تایم

خبرنگار هفته نامه امریکایی تای سومی با علم به مجرم بودن تحویل دهد. آیا انتظار دارید که کارتر اصول اساسی کشورش را زیر پا بگذارد. آیا این با مکتب و ... می گویند، ناو هواپیمابر دیگر اثر ندارد. از منطقِ شهادت، کارتر خبر ندارد. امریکا چه می فهمد شهادت چیست. و به همین ...

ویژگی های حکومت اسلامی در مصاحبه امام با خبرنگاران خارجی

در روز 26 آذر ماه سال 1358 تعد از این حکومتها هستند که ترجیح مى دهند که زیر سلطه مثلًا کارتر باشند و به اسلام گرایش پیدا نکنند. براى این است که ... یک نقشه اى که مى گویند دارند این است که در خواب دارد آقاى کارتر براى خودش نقشه مى کشد که با بختیار آنجاست و آن هم آنجا ... اینها گذشته است. دیگر حناى اینها رنگى ندارد. نه حناى آقاى کارتر رنگ دارد و نه حناى آنهایى که در اینجا دلشان مى خواهد ... پیاده بشوند یک قدرى با هم راه برویم. اگر پیاده شد آقاى کارتر از آن عرشى که دارد. آمد روى زمین نشست. با ما زمین ... طور نیست یک حاکمى مثل آقاى هیتلر داشته باشد آنجا. مثل آقاى کارتر که نظیر هیتلر است داشته باشد آنجا و سرکوبى کند همه را ...

پاسخ امام به پیام پاپ: ملت ایران قطع روابط با امریکا را به فال نیک گرفته است

امام خمینی (ره) در ۲۵ فروردین عواقب ستمگریها و زورگوییها و چپاولگریها بترسانید؛ و آقای کارتر را، که با شکست نهایی مواجه است، نصیحت کنید که با ...

حرمت گذاری به زنان سیاه پوست توسط امام خمینی(س)

در بین جاسوسان امریکایى است که او عاقلانه است؛ و نه تهدید اقتصادىِ او واجد اهمیت. و کارتر یک اشتباه دارد، و آن اینکه گمان مى‏ کند همه دولتها چشم ...

صفحه 1 از 2 1 | 2