تعداد 2 مورد یافت شد

مجله نوجوان 149 صفحه 5

بود و در حالیکه بی­صدا اشک می­ریخت دستمال را ...