تعداد 6207 مورد یافت شد

کمال و‏‎ ‎‏نقص انسان

کمال و‏‎ ‎‏نقص انسانیّت تابع کمال و نقص این امر (توجه به عزّ ... و‏‎ ‎‏نقص انسانیّت تابع کمال و نقص این امر (توجه به عزّ ربوبیّ) است. و هرچه نظر ... و انانیّت و‏‎ ‎‏خودبینی و خودخواهی در انسان غالب باشد، از کمال انسانیّت دور و از مقام‏‎ ‎‏قرب ربوبیّت مهجور است. و ...

معنای بلندقدر تفسیری عرفانی از امام در شأن حضرت فاطمه (س)

«زنی که اگر مرد بود، نبی بود؛ تفسیر سوره قدر جستجو می کنیم.انسان کامل در قرآن کریمنظریه کمال انسان و یا به عبارت دیگر «انسان کامل» از دیر زمان ... مستشرقین را رسم بر آن است که تمام عقاید، فضایل و کمالات و... اسلام را از ریشه های مذاهب هندی و شرق دور و یا ... یا انسان ازلی و یا انسان نخستین،[۷] کامل است و فلاسفه هندی کمال را در محبت هرچه بیشتر در جهان[۸] می جویند. در عقاید ... نمی گردد؛ چنانچه خودشان نیز پنهانند. «و نظرات دیگری که کمال را در جمال و زیبایی، آگاهی، آزادی و مسئولیتهای اجتماعی، ... به نام روح ماورای طبیعت تشکیل شده است. انسانیت وی آنگاه کمال می یابد که از کثرت به سمت وحدت هجرت کند؛ و به هدف، یعنی ...

آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی در این دیدار فرمودند: «این دو قدرتی که در عالم هست ...

آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس امام در مطالبی اخلاقی و ارزشمند فرمودند: «انسان در پی کمال مطلق فقط راضی و مطمئن می‏شود که جز به خدا فکر نکند». ... خدا فکر نکند». امام انگیزة ریاست‏طلبی‏ها را عوض گرفتن راه کمال دانستند و خودخواهی را منشأ همة گرفتاری‏ها توصیف کردند. ...

نسبت «فضیلت گرایی» و «غایت گرایی» در اندیشه اخلاقی امام خمینی

پرتال امام خمینی(س)؛ مقاله۶/ ح ۱۷۵). عشق نیز در اندیشه امام که مراد از آن عشق فطری به کمال مطلق است، ملازم باایمان و برخاسته از آن است، از نخستین ... (مهدی پور ۱۳۹۴: ۳۱۵).البته گرچه ایمان منشأ تمام فضایل و کمالات اخلاقی و عرفانی است، از طرفی وقتی ایمان زمینه تحققشان ... و به همین ترتیب این مرتبه بالاتر ایمان خود در تقویت و کمال آن فضائل و ملکات نقش دارد و سبب می شود که مرتبه بالاتری ... گونه ایمان و فضائل و ملکات تأثیر و تأثر دوسویه دارند و در کمال یکدیگر نقش مهمی ایفا می کنند (امام خمینی الف ۱۳۸۶: ... طریق تربیت و مجاهدت و تهذیب و تزکیه تغییر دهد و نقص را به کمال و رذیلت را به فضیلت و سیئات را به حسنات و جهل را به علم ...

تحصیل کمال و زاد آخرت

تحصیل کمال و زاد آخرتْ طلب و جدّیّت می خواهد و هرچه‏‎ ‎‏مطلوب ...

مجله کودک 464 صفحه 36

کمال از مامانش خواست اجازه بده تا ذغال را پیش مش موسی ببره. ... که تنها نباشید. لباس گرم هم بردارید که شب هوا سرد میشه. کمال از جا پرید: ((من رفتم. به جمال و جلال هم بگید از پشت ... و جلال هم بگید از پشت سرم بیایند.)) مدت زیادی راه رفتند. کمال: (( یک کم صبر کنیم تا ذغال استراحت کنه. خسته شده.)) ... راه نرفته. منم که خیلی خسته شدم. پاهام خیلی درد گرفته.)) کمال: (( ذغال ناخوشه. تو که نباید خودتو با ذغال یکی کنی.)) ... نداشتم. چه خوب شد رسیدیم. حالا تا کی باید منتظر بمانیم.)) کمال: (( چیزی به تاریکی نمانده. صبر داشته باشین. فقط دعا دعا ...

کمال انسان و انسان کامل

کمال انسان و انسان کامل دکتر علی نقی امیری مقدمه یکی از ... غایت گرایی و حرکت به سمت هدف مطلوب است. این هدف به عنوان کمال و قدم نهادن در فضایی بهتر و بهتر از قبل، دائماً در ... بهتر از قبل، دائماً در برابر انسان قرار دارد. توجه به بحث کمال و ویژگی های آن، شیوه دستیابی به کمال و نیز ویژگی های ... دارد. توجه به بحث کمال و ویژگی های آن، شیوه دستیابی به کمال و نیز ویژگی های انسان کامل از جمله مواردی است که هر کس ... بپردازد، به ناچار باید از این امور بهره جوید. اهمیت بحث کمال موجب شده تا این مسأله از دیرباز مورد توجه اندیشوران و ...

امام خمینی(س) فهم را از لوازم فطرت مخموره می دانند

آنچه که در پی می آید متن کامل اما چرا فطری است؟ امام می فرمایند: وجود، دارای تمام اوصاف کمالیه است. پس اگر به کسی تعلق گرفت، همه چیز را داراست چرا ... تعلق گرفت، همه چیز را داراست چرا که وجود، بسیط است و همه ی کمالات در آن نهفته است. بنابراین به محض آنکه وجود به شخصی ... است. بنابراین به محض آنکه وجود به شخصی افاضه شد، همه ی کمالات هم به وی داده شده است .اظهار این کمالات در موجودات ... افاضه شد، همه ی کمالات هم به وی داده شده است .اظهار این کمالات در موجودات متفاوت است. انسان به واسطه ی نیروی عقل و ... ی نیروی عقل و قدرت اختیار که به وی داده شده است، می تواند کمالاتی را که در درونش وجود دارد اظهار کند. پس فهم فطری است ...

ماهیت امر عدمی است

ماهیت امر عدمی است نزاعی نیست؛ چون بنابر قانون جعل چنانکه در مبحث‎ ‎جعل گذشت کمال از کمال صادر شده است. ولکن این کمال صادر، که با ... چون بنابر قانون جعل چنانکه در مبحث‎ ‎جعل گذشت کمال از کمال صادر شده است. ولکن این کمال صادر، که با نظر به ... مبحث‎ ‎جعل گذشت کمال از کمال صادر شده است. ولکن این کمال صادر، که با نظر به مصدر و مبدأ و جاعل جز حیثیت کمالیه ... این کمال صادر، که با نظر به مصدر و مبدأ و جاعل جز حیثیت کمالیه چیزی‎ ‎ندارد، در مرتبۀ معلولیت و صادریت دارای وجدان و ... لازم آید، بلکه فقدان عبارت از عدم وجدان یک‎ ‎مرتبۀ از کمال است، آنچه تحقق و خارجیت دارد وجدان است و غیر از آن ...

غایت اصلی حکومت از دیدگاه امام خمینی

همان گونه که در غایت خلقت انسا میان آورده اند، لیکن از غایت خلقت و قرب الهی و هدف بعثت و کمال و سعادت بسیار سخن گفته اند که این دیدگاه ایشان را نمی ... جای دیگر می فرماید: «سالک در هر مقامی غایت حقیقی او حصول کمال و سعادت است، پس در حقیقت غایت استعاذه برای سالک، حصول ... و سعادت است، پس در حقیقت غایت استعاذه برای سالک، حصول آن کمال مترقّب و سعادت مطلوبه است و غایه الغایات و منتهی ... گفت که در اندیشه امام راحل، سیاستمدار واقعی کسی است که کمالاتی را در این مسیر تحصیل نموده و در حد قدرت و توان خود، ... خود رسیده نایل سازد؛ یعنی مدیر جامعه باید به مرتبه ای از کمال و سعادت دست یافته باشد تا اینکه قادر به ضمانت سعادت ...

صفحه 1 از 621 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >