تعداد 2 مورد یافت شد

به همراه جلال در خدمت امام

اینها تعارف نیست که می‌کنم، من تنها کسی نیستم که ...

دکتر علی شریعتمداری

‎تاریخ مصاحبه: مرداد 1374دکتر علی ...