تعداد 206 مورد یافت شد

زنـدان صـدام (مصاحبه با بعضی از بانوان زندانی رژیم صدام)

زنـدان صـدام (مصاحبه با بعضی مهیا نبود. یک گروه می خوابید و بقیه می ایستادند. همراه ما کودکان هم بودند. هر خانمی دو یا سه کودک داشت. در آن اتاق یک ...

نقش اجتماعی زنان از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)

نقش اجتماعی زنان از دیدگاه حضر در آن باید جوانان بزرگ تربیت شوند. شما فضایل تحصیل کنید تا کودکان شما در دامن شما به فضیلت برسند. بچه ها آنقدر که تحت ...

کرامت انسان در سیره مبارزاتی امام خمینی (ره)

مقدمه بی تردید، امام خمینی (ر ها می فروختند و برخی خانواده ها با دلی خونین و چشمی گریان، کودکان عزیز و دلبند خود را در میان راه ها و بیابان ها رها می ...

روش و سیره اخلاق حضرت امام خمینی

از گناه» و‎ ‎«محبت و احترام نسبت به همسر، اهل خانه و کودکان» می باشد. ‎ ‎ ‎[[page 158]]‎ ...

قیام عاشورا و قیام 15 خرداد

قیام عاشورا و قیام 15 خرداد شهدا تاختن، آب بروی انسان بستن، شلاق بر بدنهای نحیف زنان و کودکان نواختن، نشان دادن سربریده پدر به دخترک خردسالش است، ... گر می شود. حوادث ناگوار آتش زدن خیمه را با دامنهای سوخته کودکان بی سرپرست می بیند)، و رسالت عظمای خویش را فراموش نمی ... و مردم مدینه استقبال بی نظیر را به عمل می آورند و زنان و کودکان به محض شنیدن صدای بشیر که: «ای اهل مدینه الآن خاندان ...

پیدایش و بالندگی در مسیری روشن

پیدایش و بالندگی در مسیری روشن به خوبی آگاهند که بین ترجمه ای که برای نسل جوان و یا کودکان می شود با ترجمه ای که برای مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی ... و فرهنگ جامعه اسلامی. ـ انتخاب بهترین آثاری که از سوی کودکان و نوجوانان و فرزندان شاهد برای حضرت امام ارسال شده ... امام(س) به انضمام فهارس. ـ تهیه و تدوین دو جـُنگ ویژۀ کودکان و نوجوانان و ویژۀ بزرگسالان. بخش تحقیقات و فیش ...

سیر تطوّر قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران

سیر تطوّر قوانین در نظام جمهور کارگران، خدمات رفاهی کارگران، ممنوعیت به کار گماردن کودکان، مقررات حمایتی در زمینۀ جلوگیری از اخراج غیر موجه ... و نیز ایام معینی را به عنوان مرخصی تعیین کنند.» 4 ـ کار کودکان و نوجوانان در پیش نویس سال 61 به کار گماردن کودکان ... ـ کار کودکان و نوجوانان در پیش نویس سال 61 به کار گماردن کودکان ممنوع نشده بود و شرایط خاصی نیز برای کار نوجوانان ذکر ... که رعایت غبطه او را بنماید.» مطابق این ماده به کار گماردن کودکان خردسال هیچ منع قانونی نداشت و تنها می بایست این موضوع ... روز مرخصی با استفاده از مزد برخوردار خواهد بود.» 4 ـ کار کودکان و نوجوانان پیش از این دیدیم که مطابق پیش نویس سال 61 ...

بررسی عاشورای سیاسی در تفکر امام خمینی(س)

بررسی عاشورای سیاسی در تفکر ام این پیام تسلیم ناپذیر حتی پس از شکست ظاهری، از سوی زنان و کودکان نیز تأکید شده است. پیامهای نظامی در پیام نظامی ... و صوری با عاشورای حسینی دارد. - اجتماع مردان و زنان و کودکان به منظور افشای ماهیت رژیم تبهکار پهلوی. - اعلام ...

اندیشۀ اجتماعی امام خمینی در آئینه آمار

اندیشۀ اجتماعی امام خمینی در آ 227 فیش اجتماعی. 6- خانواده گروههای سنی و جنسی (کودکان، نوجوانان، سالمندان، زنان، مردان، خانواده) 321 فیش ... 175 فیش اجتماعی. 10- گروههای محروم و مورد حمایت (فقرا، کودکان یتیم، معلولین جسمی و روحی) 15 فیش اجتماعی. 11- ...

نور دیدۀ امام

نور دیدۀ امام □ خاطرات حجت ا خواست وداع آخر را انجام دهد. در حالی که امید همه زنان و کودکان به شخص امام حسین(علیه السلام) بود و این امید می رفت ... انفجار در قم بود که منجر به شهادت جمعی از مردان٬ زنان و کودکان این شهر گردید و این انفجار به سایر شهرها سرایت کرد و ...

صفحه 10 از 21 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >