تعداد 206 مورد یافت شد

حضور زن در عرصه های هنری

حضور زن در عرصه های هنری «با خود به سوگ می نشیند. سرپرست خود را از دست داده و چه بسا کودکان یتیم و معلول پیرامون او حلقه زده اند. در پاسخ به گریه ... معلول پیرامون او حلقه زده اند. در پاسخ به گریه های پر سوز کودکان و گذراندن زندگی، در دریای تحیر و شگفتی غرق است. برای ...

اسرائیل از نگاه پست صهیونیست ها

اسرائیل از نگاه پست صهیونیست ه زمین به وجود خواهد آمد. اگر ما تاریخی ساختگی را همچنان به کودکان اسرائیلی یاد دهیم، هیچگاه به مصالحه ای پایدار دست ... هیچ تردیدی آنها را نسخه برابر اصل آلمانیهای نازی می دانم. کودکان شهرک یهودی‌نشین هبرون را ببینید آنها کاملاً شبیه ...

بحثی درباره نظریات محی الدین(جواب به انتقادات دکتر احمد بهشتی)

بحثی درباره نظریات محی الدین مطلب را آنچنانکه باید و شاید ادا کنیم. فصل اول: حکمت قتل کودکان به دست فرعون شیخ اکبر در ابتدای فص موسوی به این نکته ... در ابتدای فص موسوی به این نکته اشاره می کنند که حکمت قتل کودکان رجوع ارواح ایشان است به روح موسی و می فرمایند: حکمة ...

بایسته های پژوهش دربارۀ امام خمینی رحمه الله

بایسته های پژوهش دربارۀ امام خ های بلند و انسانی اش برای تمامی اقشار اجتماعی، جوانان، کودکان، بی سوادان ، غیرمتخصصان و به تعبیر دیگر عامۀ مردم ... بر پایۀ سیره عملی و پاره ای از اندیشه ها که می تواند برای کودکان، جوانان و دیگر اصناف اجتماعی سودمند باشد. 4. ...

انسان شناسی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی(ره)

انسان شناسی و کاربرد آن در تعل شکوفا می کنند و یا جلوی شکوفایی فطرت را می گیرند».[25] «کودکان از اوّلی که وارد می شوند در محیط تعلیم، یک نفوس سالم ... نظام تربیتی ما این حقیقت آشکار است که بزرگسالان نسبت به کودکان از کنجکاوی کمتری برخوردارند. بنظر می رسد یکی از دلایل ...

چهره ی زن در شعر انقلاب

چهره ی زن در شعر انقلاب □ م این عشق در خاک، آب، شب، زخمهای رزمندگان انقلابی، چشمان کودکان، اعتصابات دانشجویان و خشم خشمگینان وجود ... ما را از انحطاط نجات می دهد و زندگی ما را در نیرو و جوانی کودکان ما تجدید می کند. ثروت، خستگی آورست و عقل و حکمت، نور ... دنبال کودکی خود/ کفنی روی دستشان/ در کوچه های دور/ آوای کودکانه ی خود را شناختند/ طفلانی/ در پیش روی مادران به ... چیست؟ / اینجا مادران از کویر می آیند / اما دریا می زایند / کودکان طوفانی می آفرینند / دختران بهار می بافند / پسران برای ... ام/ تا با نگاه خود/ پژواک ناله های زنان باشم/ یا آه کودکان/ آیینه ای برای جهان باشم.[61] میر شکاک نیز می‎ ...

امام خمینی(ره) و کرامت زن

امام خمینی(ره) و کرامت زن ح میلادی و در برخی کشورها تا اوایل قرن بیستم، زنان همچون کودکان، حق تصرف در اموال خود را نداشتند[6] و همچنین تا ربع ... تمایل دارند، بیش تر از مردان، وقت خود را به خانواده و کودکان اختصاص دهند؛ اما فمینیست ها این احتمال را که زنان با ... که زنان با اختصاص دادن وقت بیش تری از مردان، به خانواده و کودکان، در حال بیان خواست و اولویت خود هستند، به راحتی مورد ... شاید قربانیان اصلی فروپاشی آرام ساختار یکپارچۀ خانواده، کودکان بودند که به احتمال زیاد (جهت نگهداری) به دیگران تحویل ... گسترش داده اند که آزادی زنان باید با رهایی آنان از خدمت به کودکان و نیز مردان آغاز شود. بر این اساس می توان ادعا کرد که ...

وصیت نامه امام طهورای سیاسی الهی

وصیتنامه امام طهورای سیاسی اله را برای واردات ابزار آرایش و تزئینات و تجملات و بازیهای کودکانه و فرهنگ مصرفی از کف داد؟ البته بهتر است از امام درس ... بومی خودی به کار رود، مطرود و کهنه و واپس زده خواهد بود. کودکان ما اگر نام غربی داشته باشند، مفتخر؛ و اگر نام خودی ... وارداتی، از قبیل ابزار آرایش و تزئینات و تجملات و بازیهای کودکانه، و به مسابقه کشاندن خانواده ها و مصرفی بارآوردن هرچه ...

دهه فجر و یادآوری سه فرصت برای مسئولین

دهه فجر و یادآوری سه فرصت برای آن را پرداخته اند، به دست آورده ایم بیش از همه مسئولیم. کودکان آن دوران جوانانی رشید و جوانانشان پیر شده اند و کسانی ... شود آنانی که برای آن زحمت کشیدند از کار خـود پشیمان یا کودکانی که در آن زمـان بـوده و یا بعد از انقلاب متولد شده ...

فیلمنامه خلوت فیضیه

فیلمنامه خلوت فیضیه □ علیرضا روستا 54_ بر کف اطاق همان منزل روستایی یک کتاب قصه کودکان افتاده است. که روی جلد آن مربوط به سرگذشت زندگی دختر ...

صفحه 8 از 21 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >