تعداد 206 مورد یافت شد

گفتگو با استاد جمعه علی خان

گفتگو با استاد جمعه علی خا رشد آن در آینده، و دربارۀ اصول آموزشی هنر، آموزش موسیقی به کودکان در مهد کودک، و آموزش موسیقی به جوانان، حاصل فعالیتهای ...

تأثیر نهضت کربلا در تحقق انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی(ره)

تأثیر نهضت کربلا در تحقق انقلا باشد. فلاکت و بدبختی، بی سوادی و جهل، مرگ و میرهای ساده کودکان که فقط نیاز به کمی توجه و بهداشت داشت؛ در برابر عیش و ...

چشم انداز سینمای ایران

«چشم انداز سینمای ایران» شایس به شیوههای جنگی، حادثه ای، خانوادگی، ورزشی در ارتباط با کودکان و نوجوانان و... از تنوع خوب آثار این سینما روایت ...

موانع رشد مذهبی، فرهنگی و اجتماعی جوانان

موانع رشد مذهبی، فرهنگی و اجتم اسلامی و ملی در راه منافع کشور به تعلیم و تزکیه و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان جریان داشتند، هرگز میهن اسلامی ما ...

نقش تحول فرهنگی در پیشرفت کشور

نقش تحول فرهنگی در پیشرفت کشور مهذب شده باشند. باید مادران، پدران و معلمین در امر تربیت کودکان بکوشند. و تهذیب نفس کاری نیست که در لحظه ای از عمر یک ...

عرفان در راه و سلوک امام خمینی اصالت و ریشه دارد

عرفان در راه و سلوک امام خمینی از حکام از کشتار ملتشان لذت می‌‌‌‏بردند و با دیدن خونهای کودکان که ریخته می‌‌‌‏شد و با خونهای مادران و پدران آغشته ...

جمــعــه سـیــاه (مروری بر قیام 17 شهریور 1357)

جمــعــه سـیــاه (مروری بر قی شاه آبادی، حمیدرضا، آن جمعه، تهران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، 1378. 6- خلیلی، اکبر، گام به ...

امام خمینی اسوۀ تعلیم و تربیت

امام خمینی اسوۀ تعلیم و تربیت اسلامی 6 ـ گلهای باغ خاطره از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ...

امام، الگوی تربیت اسلامی

امام، الگوی تربیت اسلامی نوشت اسلامی و ملی در راه منابع کشور به تعلیم و تهذیب و تربیت کودکان و نوجوانان جریان داشتند، هرگز میهن ما در حلقوم ...

بررسی ابعاد تربیتی وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی(ره) و دیدگاههای کلی ایشان در رابطه با امر تعلیم و تربیت

بررسی ابعاد تربیتی وصیت نامه س های اسلامی و ملی در راه منافع کشور بتعلیم و تهذیب و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان جریان داشتند، هرگز میهن ما در ...

صفحه 9 از 21 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >