تعداد 22941 مورد یافت شد

مجله کودک 50 صفحه 6

گزارشی از وضعیت سینمای کودک فیلمسازان کودک خسیس شدهاند. ... از وضعیت سینمای کودک فیلمسازان کودک خسیس شدهاند. ... است. او را کنار سینمای کانون پرورش فکرری و کودکان و نوجوانان میبینیم که به تابلوی سینما دقت میکند. ... آمدهایم. من سینما را دوست دارم اما پدرم فیلم مناسب کودک پیدا نمیکند تا تماشا کنیم. امروز به سینمای ... کنیم. امروز به سینمای کانون آمدیم، اما اینجا هم فیلم کودک نشان نمیدهند.» پدر محمدجواد در حالی که دو ...

مجله کودک 506 صفحه 9

که شوهرم را از دست دادهام، گِ آمد. ما خیال میکردیم همین قدر که آقا دست نوازشی به سر کودک بکشند، کافیست و ما او را زود پیش مادرش برمیگردانیم. اما ... حرف زد و او را نوازش کرد، تا اینکه لبخند زیبایی روی صورت کودک نشست و آرامش به او برگشت. آن وقت ما دخترک را پیش مادرش ...

مجله کودک 502 صفحه 18

رشته هم که ندارد. لوبیاپلو و پیدا کند. ستاره در مسیر بازگشت به آسمان بود که پچپچ دو کودک توجهاش را جلب کرد نزدیکتر شد و دید دو کودک از پنجره به ... بود که پچپچ دو کودک توجهاش را جلب کرد نزدیکتر شد و دید دو کودک از پنجره به آسمان نگاه میکنند و انگار دنبال [[page ...

مجله کودک 450 صفحه 35

که کفاش میترسید، آنها را از خو آن را درست به ما یاد بدهد، و از آنجایی که کتاب برای فهم کودک هفت ساله دشوار بود، پیش خود فکر میکردم؛ خواب نوشین که ... هم حتماً نام نوعی «مداد» است! به این ترتیب روزگار شیرین کودکی من صرف خواندن کلمات دور از ذهن و فهم یک کودک شده» ... روزگار شیرین کودکی من صرف خواندن کلمات دور از ذهن و فهم یک کودک شده» [[page 35]] ...

مجله کودک 428 صفحه 9

فوری جواب نامهی آن زن مهربان و غربت میکرد، صدای گریهاش بلند شده بود. امام، تا صدای گریة کودک را شنید، از جا بلند شد و از پنجره بیرون را نگاه کرد و ... کرد و بچّه را در آغوش گرفت و به سینهاش چسباند. بعد نشست و کودک را روی زانوی خود نشاند و صورتش را به صورت او چسباند و ...

مجله کودک 428 صفحه 9

فوری جواب نامهی آن زن مهربان و غربت میکرد، صدای گریهاش بلند شده بود. امام، تا صدای گریة کودک را شنید، از جا بلند شد و از پنجره بیرون را نگاه کرد و ... کرد و بچّه را در آغوش گرفت و به سینهاش چسباند. بعد نشست و کودک را روی زانوی خود نشاند و صورتش را به صورت او چسباند و ...

مجله کودک 424 صفحه 15

فلز کاران کارهای خیلی بزرگی را هم انجام داده اند . می توان ...

مجله کودک 403 صفحه 37

کار حسابی خراب شده بود. برای همین روی قهرم. یک قهر دیگر ...

مجله کودک 324 صفحه 10

گروهی از دوستاران و دست اندرکاران فرهنگ و هنر کودکان ، پایگاه اینترنتی جامعی برای والدین ، مربیان ، ... اینترنتی جامعی برای والدین ، مربیان ، متخصصان و دوستداران کودک و نوجوان راه اندازی کرده اند . این سایت در روز دوشنبه ... از نهاد های مختلف و . . . در محل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان افتتاح شد . با حضور در این مراسم دیداری با ... انجام داده ایم که می خوانید : چرا تاکنون سایت های ویژ ه کودکان آنطور که باید در کشور ما وجود نداشته است ؟ البته از ... بودند . خود من هم در سال 75 سردبیری اولین نشریه الکترونیکی کودکان و نوجوانان را به عهده داشتم که آنرا بر روی سی دی و در ...

مجله کودک 173 صفحه 17

بودند از کودک شش ماهه­ای مثل علی­اصغر (ع) تا حضرت عباس (ع) که در ... بود و این نشان می­دهد که حماسۀ عاشورا متعلق به همه است ازکودک شش ماهه گرفته تا جنگجویان نام­آور تاریخ» «حاج آقا ... یکی از مساجد تهران است از ایشان می­خواهم تا کمی ازشهدای کودک و نوجوان عاشورا برای ما بگویند. حاج آقا می­گویند: ... بزرگوار امام مجتبی (ع) و برادرزادۀ عزیزامام حسین (ع) با کودکان خردسال حضرت مسلم بن عقیل (ع) پسرعموی بزرگوارامام حسین ... بلکه تعداد دیگری از سپاهیان لشگرامام حسین (ع) را نیز کودکان تشیکل می­دادند که برای مطالعه سرگذشت آنها منابع ...

صفحه 16 از 2295 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >