تعداد 22943 مورد یافت شد

مجله کودک 138 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز: موسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» ... * نمابر: 67112211 شرح روی جلد بازی کدام بادبادک، کدام کودک؟! روی جلد 7 کودک بادبادک های خود را به هوا فرستاده اند. ... روی جلد بازی کدام بادبادک، کدام کودک؟! روی جلد 7 کودک بادبادک های خود را به هوا فرستاده اند. اما نخ های ... فرستاده اند. اما نخ های بادبادک ها در هم گیر کرده اند. 3 کودک جلوی تصویر نمی توانند بادبادک هایشان را پیدا کنند . به ... بادبادک ها را بگیرند و بگویید کدام بادبادک مربوط به کدام کودک است. کتاب در مجله کتاب کامل خودرو هوندا جلد ...

مجله کودک 138 صفحه 44

بازی کدام بادبادک کدام کودک؟! شرح در صفحه 2 از خودروی فیات خوشتان می آید؟ هفته ...

مجله کودک 122 صفحه 15

اولین ویژگی یک تمساح که تجه هم طعمه را به سمت آب می برند. بعضی از تسماح ها به اندازه قد 5 کودک که دراز کشیده باشند طول دارند. آنها 50 بار در طول عمر ...

مجله کودک 116 صفحه 5

عید دیدنی های آغاز سال.» خانم را بشوند، داستان آن را از طریق فیلم های کارتونی برنامۀ کودک دیده بودند، امّا من برای آنها گفتم که دخترک کبریت فروش ... آنها گفتم که دخترک کبریت فروش هنوز هم در بین ماست. چه بسا کودکان جنگ زدۀ دنیا در چنین شب هایی حکم همان دخترک کبریت ...

مجله کودک 104 صفحه 31

هنر دوست بچههای جاسوس سهبعدی ب رسیده است. ماجرا از این قرار است که «جانی» و «کارمن» دو کودک قهرمان داستان،عازم ماموریتی ویژه میشوند. سفر آنها از ...

مجله نوجوان 165 صفحه 7

همیشه کودک کودکان هر چه قدر که بزرگ شوند و قد بکشند و در زندگی ... همیشه کودک کودکان هر چه قدر که بزرگ شوند و قد بکشند و در زندگی اجتماعی ... اجتماعی و خصوصی خود پیشرفت کنند، باز هم برای والدین خود کودک به حساب می‏آیند و والدینشان همیشه نگران کودک خود ... والدین خود کودک به حساب می‏آیند و والدینشان همیشه نگران کودک خود هستند. ممکن است آن کودکان، خود صاحب کودک شوند ولی ... و والدینشان همیشه نگران کودک خود هستند. ممکن است آن کودکان، خود صاحب کودک شوند ولی در دیدگاه پدر و مادرشان ...

مجله نوجوان 78 صفحه 10

زهره عباسی رؤیای سفیر امپراطو خود می کشیدند . همراه این گروه مردان ، تعداد زیادی زن و کودک که همه به هم زنجیر شده بودند نیز ، دیده می شد . گرمی ... و زنجیرها از یک طرف و داغ از دست دادن یاران و اسارت زنان و کودکان از طرف دیگر ، این گروه بی یار و یاور را می آزرد . ... این گروه بی یار و یاور را می آزرد . مردان از جلو و زنان و کودکان از پشت سر حرکت می کردند . نگهبانانی خشن و بی رحم هر ... . نگهبانانی خشن و بی رحم هر کدام تازیانه ای در دست ، منتظر کودکی می ماندند تا از راه رفتن باز بماند و یا پاهایش در ... و با صورت به زمین پرتاب شود ، سپس هر کدام با شلاق به جان کودک می افتادند و توان باقیمانده در جان او را می گرفتند . تا ...

مجله نوجوان 39 صفحه 10

یاد دوست شیرینی سالها قبل ، را برداشت و تشکر کرد. در همین لحظه ، چشم امام به همان کودکی افتاد که در کنار پدرش نشسته بود. مردی که شیرینی پخش می ... که در کنار پدرش نشسته بود. مردی که شیرینی پخش می کرد ، کودک را ندید و از روبروی او گذشت. چشمهای کودک با حسرت ، جعبه ... پخش می کرد ، کودک را ندید و از روبروی او گذشت. چشمهای کودک با حسرت ، جعبه شیرینی را دنبال کرد. اما شیرینی خود را ... حسرت ، جعبه شیرینی را دنبال کرد. اما شیرینی خود را به آن کودک دارد و لبخندی شیرینی بر لبهای کودک نقش بست. ناصر ... اما شیرینی خود را به آن کودک دارد و لبخندی شیرینی بر لبهای کودک نقش بست. ناصر نادری قرآن و امام زمان ولی الله اعظم ...

فطرت پاک کودک و نونهال

‏‏ شما می دانید که این بچه علمی و سازندگی علمی این کشور هستند. و می دانید که این کودکان‏‎ ‎‏از اولی که وارد می شوند در محیط تعلیم، یک نفوس ... که به آنها القا می شود هستند. و اینها از اول که وارد در کودکستان‏‎ ‎‏می شوند؛ اماناتی هستند الهی به دست آنهایی که در ... ‎‏می شوند؛ اماناتی هستند الهی به دست آنهایی که در کودکستان آنها را تعلیم می دهند. و‏‎ ‎‏همین امانات از آنجا ... از آن اول، وقتی که ‏‏[‏‏با‏‏]‏‏ آن‏‎ ‎‏معلمین دبستان و کودکستان، بعد بالاتر، تحت تربیت واقع می شوند، با همان ترتیب ...

مجله کودک 501 صفحه 12

میکردهام که مادرم هم استفاده بیشتر از کارهای خودم دوست دارم. Õ اهمیت تصویرسازی در کتاب کودکان؟ با باز کردن یک کتاب مصور آنچه زودتر به چشمانمان ... به چشمانمان میآید تصاویر کتاب است. تأثیر این تصاویر برای کودکان خیلی زیاد است. تصویرسازیها باعث بیشتر شدن جذابیت کتاب ... را دارند که حتی با بسته شدن کتاب نقشی از خود را در ذهن کودک ماندگار کنند. یک تصویرسازی خوب میتواند همگام با قصه، ... میتواند همگام با قصه، نقش زیادی در رشد و شکوفایی خلاقیت کودکان داشته باشد. Õ و تصویرسازی بد؟ همانقدر که تصویرسازی ... نبودن تصویرسازیها با قصه و مواردی از این دست باعث میشود که کودک ارتباط خوبی با کتاب برقرار نکند. مفهومی را که باید از ...

صفحه 27 از 2295 < قبلی | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | بعدی >