تعداد 22943 مورد یافت شد

مجله کودک 497 صفحه 9

سپاه، شهربانی کل و ژاندارمری معمولاً به انسان حمله نمیکنند هرچند توانایی بلند کردن یک کودک را دارند. [[page 9]] ...

مجله کودک 496 صفحه 15

رنگآمیزی اگر میخواهی یک تصویر رنگآمیزی کنی. پاسخ سرگرمی های شماره گذشته: 7 اختلاف کودک ترسیده منقار کلاغ نسبتاً بلند و قوی است. این پرنده ...

مجله کودک 477 صفحه 13

را پشت سر گذاشته است. برخی هنو به نظر شما وقتی در هزار سال بعد بخواهند مثلاً ادبیات کودک ایران را در قرن چهاردهم مورد بررسی قرار دهند آیا نامی ...

مجله کودک 462 صفحه 12

است. غنچههای شهر، کانون مادر و کودک، شهردار خانواده، شهردار مدرسه، شهرسازان جوان، کانون ...

مجله کودک 450 صفحه 14

در جهت پیکانها آیا میتوانی در میگوید: «آموزگار باید عاقل، دیندار در کار پرورش اخلاق کودک و آموزش او، آگاه باشد و همیشه وقار خود را حفظ کند و از ...

مجله کودک 450 صفحه 33

براساس حکایتی از لافونتن قصه ک آواز کفاش نمیگذاشت بخوابد. عباس یمنی شریف، شاعر خوب کودکان که قسمتی از دوران کودکی خود را در مکتبخانه گذرانده ... یمنی شریف، شاعر خوب کودکان که قسمتی از دوران کودکی خود را در مکتبخانه گذرانده است میگوید: «خاطرم هست که ... که از نظر فهم، معنی کلمات و عبارات با سطح فکر یک کودک هفت ساله تناسبی نداشت. کتاب قابوسنامه، گلستان و یک کتاب ...

مجله کودک 438 صفحه 8

قصّههایزندگیامامخمینی همسُفره کرد و از مهمانها پرسید: «ببینم، این بچه چی میخواهد؟» مادر کودک، خانم مریم کشاورز، که در بین مهمانها بود، نزدیک رفت و ...

مجله کودک 433 صفحه 9

دختر اوّلم را به یاد داشتند. گفتند، گریهاش بند آمد و آرام شد. امام، با دست مبارکشان سر کودک را نوازش کردند و نامش را پرسیدند. گفتم: «آقا، دوست ...

مجله کودک 416 صفحه 21

حکم کرد که اگر کسی واکسن نزند آوردند. فرزند این مرد از بیماری آبله مرده بود. امیر به جسد کودک نگاه کرد و آنگاه گفت: ما که برای نجات بچه هایتان آبله ...

مجله کودک 394 صفحه 31

با کودک نحیف آرژانتینی رشد لیونلمسی، یکی از بهترین ...

صفحه 30 از 2295 < قبلی | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | بعدی >