تعداد 4 مورد یافت شد

از روز اول هشیار بودیم

‏‏س: چاپخانه‌ای که برای چاپ اعلامیه حضرت امام با شما ...

مشروح دیدار و مذاکره رمزی کلارک و فالک با امام خمینی

‏‏سوال: [فالک: انقلاب ایران قابل پیش‌بینی نبوده است. ...

نوفل لوشاتو یک مدیریت مستقلی پیدا کرد

‏‏س: نحوه برخورد آقایان بنی‌صدر، قطب‌زاده و یزدی به چه ...

4ـ سخت گیری نکردن با مردم

‏‏یکی از روش‌های مهم به دست آوردن مهارت انسانی، رفتار ...