تعداد 7 مورد یافت شد

طی حکمی به ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری، امام خمینی با انتقاد از نحوه گزینش افراد و سؤالاتی که از آنها در حین گزینش می‏شود تمام هیأت‏های گزینش ...

طی حکمی به ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری، امام خمینی با انتقاد از نحوه گزینش افراد و سؤالاتی که از آنها در حین گزینش می‏شود تمام ... با انتقاد از نحوه گزینش افراد و سؤالاتی که از آنها در حین گزینش می‏شود تمام هیأت‏های گزینش را در سراسر کشور منحل اعلام ... و سؤالاتی که از آنها در حین گزینش می‏شود تمام هیأت‏های گزینش را در سراسر کشور منحل اعلام کردند و ستاد را موظف کردند ... صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کریمه هیأت‏هایی را برای گزینش تشکیل ...

اعضای ستاد پیگیری فرمان امام آقایان موسوی اردبیلی میرحسین موسوی، امامی کاشانی، محقق داماد، ناطق نوری و آقازاده و هیأت‏های منتخب این ستاد برای رسیدگی ...

اعضای ستاد پیگیری فرمان امام رسیدند. امام ضمن سخنانشان در مورد علت انحلال هسته‏های گزینش فرمودند: «در جمهوری اسلامی غیر از گروهک‏هایی که ... رفت. باید آبروی مردم را حفظ کنید... در مورد هیأت‏های گزینش که قبلاً بوده‏اند... احتمال آن می‏رفت که عده‏ای در ... باشند صلاح بود که آنها را منحل اعلام کنم... بعضی از مسائل گزینش بسیار بد بود و احتمال می‏رفت که افراد فاسدی بخواهند ما ...

* در پی گزارش اعضای هیأت مرکزی گزینش وزارت فرهنگ و آموزش عالی و هیأت مرکزی گزینش ستاد و شورای مرکزی دانشگاه‏ها به محضر امام خمینی مبنی بر نفوذ عناصر ...

* در پی گزارش اعضای هیأت مرکزی گزینش وزارت فرهنگ و آموزش عالی و هیأت مرکزی گزینش ستاد و ... هیأت مرکزی گزینش وزارت فرهنگ و آموزش عالی و هیأت مرکزی گزینش ستاد و شورای مرکزی دانشگاه‏ها به محضر امام خمینی مبنی ... لازم است در این مسائل رسیدگی جدی می‏شود. خصوصاً راجع به گزینش اساتید و دانشجویان... مبادا خدای نخواسته دانشگاه مرکز ...

* دست اندرکاران گزینش دانشگاه ها، در نامه ای به محضر امام خمینی ، یادآور شدند که ضوابط گزینش داوطلبان ورود به دانشگاه‏ها که توسط شورای ...

* دست اندرکاران گزینش دانشگاه ها، در نامه ای به محضر امام خمینی ، یادآور ... در نامه ای به محضر امام خمینی ، یادآور شدند که ضوابط گزینش داوطلبان ورود به دانشگاه‏ها که توسط شورای عالی ...

سردبیر و اعضای هیأت تحریریة مجلة سروش با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی دربارة نقش مطبوعات بیاناتی ایراد کردند و فرمودند: «مسائلی که مضر به ...

سردبیر و اعضای هیأت تحریریة م نفوذی ها در مطبوعات و نهادها و ارگان ها بر اهمیت ارزیابی و گزینش در تصدی مسؤولیت ها تأکید ...

* آقای سیدمحمدعلی موسوی جزایری را به سمت نماینده خود در اهواز منصوب فرمودند و به ایشان اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند. * آقای سیدمحمد ...

* آقای سیدمحمدعلی موسوی جزایری امام به شدت از پاره‏ای از جزوات سؤال و جواب ایدئولوژی برای گزینش افراد انتقاد کردند و حتی فرمودند: «می شود اینها را از ...

فرمانده و رؤسای ستاد و سیاسی ایدئولوژیک، فارغ التحصیلان دانشکده افسری ژاندارمری شورای وحدت فیضیه و دانشگاه، آقای موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب ...

فرمانده و رؤسای ستاد و سیاسی پرسنل قضایی دادستانی کل انقلاب، کارکنان ادارة ارشاد و گزینش نیروی انسانی مسئولان و هنرجویان آموزشگاه بهیاری نیروی ...