تعداد 605 مورد یافت شد

امام خمینی و دولت موقت

امام خمینی(س) در 15 بهمن 1357 متقبل شود .به هر روی در 12 مرداد 1358 انتخابات عمومی برای گزینش خبرگان جهت تدوین قانون اساسی برگزار شد و مجلس خبرگان ...

مجله نوجوان 230 صفحه 30

ورزش دوست آشنایی با لیگ قهر چهارم برخی لیگ ها هم در مسابقات شرکت کردند . در سیستم جدید گزینش یوفا تیمی که در لیگ اسپانیا دوم شود با تیمیی که در لیگ ...

مجله نوجوان 178 صفحه 5

* از عطای قلیل شرمگین ن به گزینش مرتضی سورج ...

مجله کودک 190 صفحه 12

را می وانم و یا کتاب هایی که ب روی ان زحکت کشیده اند و من کار شناسایی و تهیه منابع ف گزینش و ترجمه واژه ها و انتخاب تصاویر مناسب را به عهده داشته ...

مجله نوجوان 16 صفحه 18

محسن وطنی تلویزیون لولونیست! به شکل پویا، از میان برنامه های متعدد آن دست به انتخاب و گزینش می زنند. از طرف دیگر، مطالعات انجام شده نشان می دهند ...

کار ویژه های مسئولیت در کلام امیرالمومنین

پرتال امام خمینی(س)- رشید داود به سخنان امام علی علیه السلام، یکی از شرایط مهمی که در گزینش افراد، بر آن تأکید شده است، امانت داری است. امام علی ... مندی، تخصص و دوراندیشی تخصص و توانمندی، از دیگر شرایط گزینش مدیران حکومتی است. مساله ای که امیرمؤمنان، علی علیه ... و پرهیز از کبر و غرور از جمله ویژگی ها و شرایط لازم برای گزینش مدیران، فروتنی و دوری از تکبر و غرور است. امام علی ...

نوسازی فهم دین

نوسازی فهم دین مراسم سالگرد د سنت و مدرنیته انجامیده است یا به ایده های نوسازی مبتنی بر گزینش و تلفیق تصنعی و مکانیکی عناصری از هر دو به حساب می ... غیر لیبرال نظیر مارکسیست ها و به ویژه ناسیونالیست ها با گزینش بخشهایی از سنت و وانهادن بخش های دیگری در ارائه ... و شرک مدرن پرداختند؛ یا مانند برخی نواندیشان دینی با گزینش عناصری از دل سنت دینی کوشیده اند اندیشه دینی را نوسازی ... هر گونه بازنگری در آن را بدعت می دانند. وی در خصوص رویکرد گزینشی بیان کرد: برخی نیز در رویکردی گزینشی بدون هرگونه ... در خصوص رویکرد گزینشی بیان کرد: برخی نیز در رویکردی گزینشی بدون هرگونه مبنای نظری و فلسفی مشخص، عناصری از سنت را ...

آگاهی و صداقت بمثابه ارکان اساسی عزت طلبی

آگاهی و صداقت بمثابه ارکان اسا و مهمترین بعد خداگونگی انسان است. از آنجا که جهت اصلی این گزینش و انتخاب، سبیل‌ الله است یعنی اینکه آدمی رو به خدا و ... اینکه آدمی رو به خدا و در راه خدا حرکت بکند، لذا براساس گزینش آگاهانه و آزادانه، باید خداجوی باشد و خداپوی بشود. به ... جایگاه انسان در جامعه و جهان و شناخت تکالیف منجر به گزینش راههایی می شود که مقبول درگاه الهی بوده و انسان را در ... ستیزان بوده و هست و خواهد بود. ژرف نگری امام حسین(ع) با گزینش شهادت در زمان مناسب درسی است که در صورت آموختن و یقین ...

در ظهور مبارک

در ظهور مبارک تاریخ، در عرصه و میدان جامعه و فرهنگ الگوها و اندازه‌های گزینش شده و تشخیصها و تعاریف حاصل شده از موضوعات و رخدادها، ... و تبیین موضوعات و رخ نمودهای جامعه و فرهنگ خویش و دیگری گزینش می‌کنیم، اگر متناسب با آنها نبوده و انحراف و کژفهمی و ... تبیین و تعبیر و تعریف درست و مطمئن از چیزی و رخدادی بدون گزینش مقیاسها و میزانهای مناسب برای محک و تجربه سهل‌الوصول ... آنجا که این رویدادها از گن (سنخ) حوادث «فراتاریخی»اند گزینش الگوها و معیارهای همگن و متناسب با چنین رویدادهایی نیز ...

صفحه 10 از 61 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >