تعداد 161 مورد یافت شد

عید نوروز

باد نوروزی‌ وزیده است به کوه و صحراجامه‌ی‌ عید بپوشند چه ...

عید نوروز

باد نوروزی‌ وزیده است به کوه و صحرا جامه‌ی‌ عید ...

غم یار

باده، از پیمانه‌ی‌ دلدار، هشیاری‌ نداردبی‌خودی‌، از نوش ...

محرمِ دل

باز گویم غم دل را، که تو دلدار منی‌در غم و، شادی‌ و، اندوه ...

بوی نگار

آن ناله‌ها که از غم دلدار می‌کشمآهی‌ است، کز درون شرر بار ...

بهار جان

بهار آمد، جوانی‌ را پس از پیری‌ ز سر گیرمکنار یار بنشینم، ز ...

با که گویم؟

با که گویم: غم دیوانگی‌ خود، جُز یار؟از که جویم ره میخانه ...

عشق دلدار

چشم بیمار تو ای‌ می زده! بیمارم کردحلقه‌ی‌ گیسویت ای‌ یار! ...

نیم غمزه

پروانه‌وار بر در میخانه پر زدمدر بسته بود، با دل دیوانه در ...

سُرودِ عشق

بهار آمد و، گُلزار نور باران شدچمن ز عشق رُخ یار، ...

صفحه 1 از 17 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >