تعداد 2 مورد یافت شد

مجله کودک 208 صفحه 15

آلبرت انَیشتَن عکس هایی که جهان را تکان داد عکاس: یوسف ...

مجله کودک 208 صفحه 31

9. جایگاه کارت صدا: ممکن است برای ضبط و پخش صدا، چنین ...