تعداد 3 مورد یافت شد

مجله کودک 225 صفحه 29

به دایره و بیضی­هایی که ابتدا رسم کرده بودیم، جزئیات دیگری ...

مجله کودک 225 صفحه 17

ادوین هابل وزن تلسکوپ یازده هزار و ششصد کیلوگرم است و ...

مجله کودک 225 صفحه 7

زمستان است اما خانة ما پر از تصویر خوشرنگ بهار است فضای ...