شعری از خلیل عمرانی شاعر انقلاب و آئینی کشورمان که صبح روز یکشنبه 19 آذر ماه در بیمارستان قلب تهران از دنیا رفت را می‌خوانیم که در خرداد سال 90 سروده بود و از شعرهای جدیدش بود که او هر سال برای امام امت و در نیمه خرداد می‌سرود. این شعر هم به خورشید خردادهای مکرر حضرت امام خمینی‌(س) تقدیم شده است. در ضمن نامه‌ای است به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در وصف آنچه اندیشه او در این جهان به جا گذاشته است. وی در نامه‌اش به امام خمینی‌(س) این‌گونه می نویسد:

شرق در شرق به پیوند تو گل می‌روید
بر لب زمزم لبخند تو گل می روید
تونس از زمزم آوای تو شور آورده
مصر از یوسف فکر تو شعور آورده
لیبی از پرتو روحانی تو بیدار است
همه سو رویش یاران عمر مختار است
باز بحرین به نامت به خروش آمده است
دل دریا شده ی شیعه به جوش آمده است
یمن از یمن اویس نفست سرشار است
همه جا رایحه‌ی عشق تو میدان دار است
اردن هاشمی آماده صهیون سوزیست
در تب و تاب فلسطین نفس پیروزی است
الجزایر چه شکوفا چه شهید آمیز است
در حجاز آینه ی شیعه شهادت خیز است
مغرب ازقهقهه ی خشم خروش افروزاست
شهر در شهر نفس های تو عشق آموز است
در امارات اشارات تو نور آذین است
کوچه در کوچه امان شورش فروردین است

. انتهای پیام /*