من نمی‏ دانم از کدام مصیبتهای ملت و از کدام جنایتهای شاه بنویسم؛ قلم من عاجز است. آیا جنایاتی را که در دانشگاه به دست دژخیمان شاه واقع شد، متذکر شوم یا از کشتارهایی که در سراسر ایران به امر این جنایتکار حرفه‏ ای صورت گرفت؟ من قدرت ندارم جنایات سراسر ایران را که برادران و خواهران ما را به خاک و خون کشیده بشمارم. هر روز اخبار واصله، ما را به جنایات بزرگ تازه‏ ای آگاه می‏ گرداند، هر روز فرزندان اسلام به مصیبتهای تازه ‏ای مبتلا هستند

صحیفه امام، ج‏4، ص: 310

. انتهای پیام /*