اهمیت انتشارات، مثل اهمیت خونهایی است که در جبهه‏ ها ریخته می ‏شود. و مِدادُ الْعُلَماءِ اَفْضَلُ مِنْ دِماءِ الشُّهَداء برای اینکه، دماء شهدا گرچه بسیار ارزشمند است و سازنده، لکن قلمها بیشتر می‏ تواند سازنده باشد. و شهدا را، قلمها می‏ سازند و شهیدپرور هستند قلمها. لهذا این عمل [را] که شما دارید، باید ارزشش را توجه کنید و مسئولیتش را. و عمل هرچه ارزش بیشتر داشته باشد، مسئولیتش هم بزرگتر است.(صحیفه امام؛ ج16، ص227)

. انتهای پیام /*