تکلیف ماها را حضرت سیدالشهدا معلوم کرده است: در میدان جنگ از قلّت عدد نترسید، از شهادت نترسید.

صحیفه امام، ج‏17، ص: 55

. انتهای پیام /*