در هر صورت، الآن مملکت ایران یک مملکت انقلابی شده است... حکومت سرنیزه است در ایران. حکومتْ حکومت سرنیزه است و مردم هم به حکومت سرنیزه تن ندادند؛ یعنی عصیان کردند مردم؛ از باب اینکه به تنگ آمدند از این تعدیاتی که به آنها شده است. دیگر جان خودشان را کف دستشان گذاشته ‏اند و به میدان آمده ‏اند. از بچه کوچکشان تا پیرمردشان... و این قیام که قیام عمومی ملت و یک رفراندمی است برای عدم قانونی [بودن‏] سلطنت، این یک امری است که با سرنیزه نمی‏ شود خاموشش کرد. 

صحیفه امام، ج‏4، ص: 40

. انتهای پیام /*