به حرفهای آنهایی که بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می‏ کنند و می‏ خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند [اعتنا نکنید] اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت، یا خداست، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می‏ رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود. شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی ‏فهمند اسلام چه است؛ نمی‏ فهمند فقیه چه است؛ نمی ‏فهمند که ولایت فقیه یعنی چه. آنها خیال می ‏کنند که یک فاجعه به جامعه است! اینها اسلام را فاجعه می‏ دانند، نه ولایت فقیه را. اینها اسلام را فاجعه می‏ دانند، ولایت فقیه فاجعه نیست. ولایت فقیه، تَبَع اسلام است.

صحیفه امام، ج‏10، ص: 221

. انتهای پیام /*