من دست و بازوی همۀ کسانی که بی ادعا و مخلصانه درصدد‏ استقلال و خودکفایی کشورند را می بوسم. باز سفارش ‏می کنم که به خدا متکی باشید و برای همیشه زیر بار شرق‏ غرب نروید. مردم باید تصمیم خود را بگیرند: یا رفاه و ‏مصرفگرایی و یا تحمل سختی و استقلال. و این مسئله ممکن ‏است چند سالی طول بکشد، ولی مردم ما یقیناً دومین راه ‏را، که استقلال و شرافت و کرامت است، انتخاب خواهند ‏کرد.

صحیفه امام، ج‏21، ص: 233

آیین انقلاب اسلامی، گزیده ‏ای از اندیشه و آرای امام خمینی «س»، ‏ج‏2، ص413

. انتهای پیام /*