پسرم! چه خوب است به خود تلقین کنی و به باور خود بیاوری یک واقعیت را که مدح مداحان و ثنای ثناجویان چه بسا که انسان را به هلاکت برساند و از تهذیب دور و دورتر سازد. تأثیر سوء ثنای جمیل در نفس آلوده ما، مایه بدبختی‏ ها و دورافتادگی‏ ها از پیشگاه مقدس حق- جلّ و علا- برای ما ضعفاء النفوس خواهد بود.

صحیفه امام، ج 18، ص 516

. انتهای پیام /*