تعیین نظام سیاسی کشور را می توان از رویدادهای مهم پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 نام برد. جریانهای فکری و نیروهای سیاسی و اجتماعی خواستار مدلهای مختلف نظام سیاسی از جمله: جمهوری، جمهوری دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری اسلامی و یا حکومت اسلامی بودند. اما امام خمینی (س) «جمهوری اسلامی» را پیشنهاد کردند.

مفهوم «جمهوری» در کلام و اندیشه امام به همان معنایی است که در همه جا وجود دارد و به نوعی فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و مفهوم «اسلامی» نیز که محتوای آن فرم را که قوانین الهی است، بیان می دارد. ایشان می فرمایند:

«ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم، قوانین الهی است.» (صحیفه امام، ج5، ص398)

و یا در جایی دیگر و در پاسخ به خبرنگار روزنامه لوموند فرانسه که می پرسند؛ «حضرتعالی می فرمایید که بایستی در ایران جمهوری اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما فرانسوی ها چندان مفهوم نیست، زیرا که جمهوری می تواند بدون پایه مذهبی باشد، نظر شما چیست؟ پاسخ می دهند:

« اما جمهوری، به همان معنایی است که همه جا جمهوری است. لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متکی است که قانون اسلام است. اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست.» (صحیفه امام؛ ج4، ص479)

رأی گیری درباره جمهوری اسلامی از روز جمعه 10 فروردین 58 آغاز شد و دو روز ادامه یافت و امام خمینی در ساعات اولیه رأی گیری در محله چهارمردان قم رأی دادند و روز 12 فروردین رسماً روز جمهوری اسلامی ایران اعلام گردید. امام پس از رأی دادن در روز دهم فروردین ماه در جمع اقشار مختلف مردم در قم بر رأی به «جمهوری اسلامی» تاکید کردند. بنیانگذار جمهوری اسلامی، آزادی و استقلال را هدیه جمهوری اسلامی دانسته و فرمودند:

« امروز رفتم در محلی که شهدای قم جان خود را برای اسلام و جمهوری اسلام از دست دادند. برای اینکه آنها را شاد و ملت اسلام را دلگرم کنم، به جمهوری اسلامی رأی دادم. من امیدوارم که همه ملت اسلام و همه ملت ایران موفق باشند و ملت ما رأی به جمهوری اسلامی بدهند. جمهوری اسلامی برای ما سرنوشت آزاد، و خوشبختی و استقلال هدیه می آورد؛ و دشمنان اسلام می خواهند اخلال در امر کنند و ملت ما باید پافشاری کند و رأی خودشان را به جمهوری اسلامی بدهند.» (صحیفه امام؛ ج6، ص450)

. انتهای پیام /*