اگر همین ماه مبارک رمضان‏ مسلمین خودشان را به‏ طور جمعی به ضیافت خدا وارد کرده بودند و تزکیه کرده بودند، تصفیه کرده بودند خودشان را، ممکن نبود زیر بار ظلم بروند. زیر بار ظلم رفتن مثل- ظالم- ظلم کردن، هر دواش از ناحیه عدم تزکیه است؛ قَدْ أَفْلَحَ‏ مَنْ تَزَکَّی، در نماز عید، این سوره را مستحب است بخوانند. امر به تزکیه و ذکر اللّه، ذکر اسم اللّه: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی.[1]تزکیه، ذکر اسم اللّه و صلوه، اینها مراتبی است، اگر ما به این رسیده بودیم، نه حال انفعالی پیدا می کردیم برای پذیرش ظلم و نه ظالم بودیم. همه از این است که تزکیه نشدیم. دولتها تزکیه نشدند و نخواهند شد- مگر خدا عنایت کند- و ظالمند. ملتهایی هم که تزکیه نشده ‏اند، بار ظلم را به دوش می گیرند.[1]. « به راستی هرکس تزکیه کرد، رستگار شد؛ و نام پروردگارش را یاد آورد و نماز گذاشت»؛( اعلی/ 14، 15).

صحیفه امام؛ ج 18، ص 499 

. انتهای پیام /*