ماه مبارک رمضان‏ که ماه مبارک است ممکن است برای این باشدکه ماهی است که ولی اعظم؛ یعنی رسول خدا واصل شده است وبعد از وصول، ملائکه را و قرآن را نازل کرده است. به قدرت او ملائکه نازل می شوند؛ به قدرت ولی اعظم است که قرآن نازل‏ می ‏شود و ملائک نازل می ‏شوند. ولیّ ‏اعظم، به حقیقت قرآن‏ می رسد در ماه مبارک و شب قدر، و پس از رسیدن، متنزل می کند به وسیله ملائکه - که همه تابع او هستند- قرآن شریف را، تا به‏ حدی که برای مردم بگوید.

صحیفه امام؛ ج 19، ص 285

. انتهای پیام /*