«لیلة القدر» را که قرآن در آن نازل شده است، همه سعادت عالَم‏ در آن شب نازل شده است و از این جهت، از همه شبهای عالَمبالاتر است.

صحیفه امام؛ ج 13، ص 36

. انتهای پیام /*