در بُعد معنوی و عرفانی نیز، دائم ‏الذکر، اهل نماز شب، تقید به قرائت همه روزه قرآن و انس دائمی با آن، الفت با ادعیه فردی و جمعی و از شیفتگان خاندان عصمت و طهارت بود. زیارت مشاهد متبرکه؛ حرم ائمه اطهار و زیارتگاه های اسلامی، بخش دیگری از بُعد معنوی سید مصطفی بود. در مجموع در امور عبادی و معنوی دارای وحدت در نظر و عمل و همچنین تداوم بود.

زندگینامه و مبارزات آیت الله سید مصطفی خمینی؛ ص 172

. انتهای پیام /*