بخش دیگری از زندگی اجتماعی و فردی سید مصطفی، ساده زیستی، ویژگیهای عبادی، عرفانی و مذهبی می‏ باشد. ساده ‏زیستی، روش پایدار و همیشگی زندگی وی بود. وی از پایگاه آقازادگی و سایر زمینه‏ های موجود نیز سعی در تغییر وضعیت زندگی خود نکرد و ترجیح داد که ساده و بی پیرایه باشد. بارزترین گواه ساده زیستی وی، وصیّتنامه‏ اش می‏ باشد که در آن از اموال دنیا فقط به کتابهایش اشاره شده است و حتی در این مورد نیز یادآور شده که احتیاط شود که ممکن است برخی از کتابها با وجوه شرعی خریداری شده ‏اند.

زندگینامه و مبارزات آیت الله سید مصطفی خمینی؛ ص 172

. انتهای پیام /*