مع‏الأسف با اختلافاتی که در مناطق دیده می‏ شد- و خصوصاً در مناطق عربی- این موجب شده است که اسرائیل با جمعیت کمی که دارد در مقابل اعراب با آن جمعیت کثیر و ساز و برگ کثیر ایستادگی کند. اگر جلوی این جرثومه فاسد گرفته نشود، طمع او بر تمام منطقه است و او قناعت نمی ‏کند فقط بر فلسطین و مسجد اقصی‏؛ او همه جا را می‏ خواهد غلبه کند...

صحیفه امام، ج‏7، ص: 66

. انتهای پیام /*