دولت عراق به آیت ‏الله‏ خمینی ابلاغ کرده می ‏بایستی خاک عراق را ظرف چند روز آینده ترک نماید و به‏ دنبال آن تعدادی از نیروهای خود را در اطراف منزل خمینی متمرکز و اجازه رفت و آمد به منزل وی را نمی ‏دهد. لذا آقای خمینی با دولت سوریه تماس و از کشور مزبور تقاضای اقامت نموده[1] ولی دولت سوریه هم حاضر نشده به وی اجازه ورود به سوریه را بدهد لذا خمینی در نظر دارد به یکی از کشورهای اروپایی مسافرت و در اروپا اقامت نماید.

 

نظریه شنبه: شایع شدن خبر مزبور احتمالاً اعتصاباتی را در اعتراض به دولت عراق در کشور پیش خواهد آورد.

سه ‏شنبه: تعیین صحت و یا سقم خبر بستگی به اطلاعات مرکز دارد.

گیرندگان خبر: 342 جهت ضبط در محصول منبع

از نمایندگی عراق سؤال شود.  ثابتی  4/7/57

جهت اجرای امریه به استحضار ریاست اداره سوم عملیات و بررسی (بخش 334) برسد.

رئیس اداره یکم عملیات و بررسی

دبیری

4/7/57

 


[1]. برابر بررسی های به عمل آمده، امام هیچ‏گاه از دولت سوریه یا دولت دیگری چنین تقاضایی نکرد.

 

منتخبی از اسناد مبارزاتی امام خمینی به روایت ساواک، دفتر ششم، صفحه 31

. انتهای پیام /*