بسیج به عنوان مردمی ‏ترین ارتش، پشتوانۀ شکست‏ ناپذیر انقلاب و نظام محسوب می‏شود. بسیج لشکر مخلص خداست که در هدایت فکری و در ابعاد مختلف، خصوصاً تجربیات نظامی الگوی بی‏نظیر مظلومان جهان خواهد بود. بسیج باید با استفاده از تجربیات گذشته در جهت حراست از نظام و انقلاب، دانش نظامی خود را گسترش دهد و از جدیدترین دستاوردهای علوم و فنون نظامی بهره گیرد. شکی نیست که اردوگاه استکبار در دوران سازندگی، دشمنی خود را با انقلاب و نظام ما ادامه خواهد داد، زیرا اهداف الهی ـ اسلامی ما همیشه مورد کینۀ بدخواهان و دشمنان دین خدا خواهد بود. آنچه که ابهت پوشالی دنیای استکباری را در هم شکست و موجب صلابت و استمرار انقلاب اسلامی گردید، چهرۀ مردمی انقلاب اسلامی بود، و این از برکت اسلامخواهی مردم ماست که در فراز و نشیب های انقلاب، حضور گستردۀ خود را در تمامی صحنه ‏ها نشان داده ‏اند.

مجموعه آثار یادگار امام، جلد 2 ، صفحه 62

. انتهای پیام /*